Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej oraz w ślad za zaproszeniem Oxford Research do udziału w konsultacjach przekazuję do uprzejmej wiadomości informację, że DG MOVE KE zleciła w ostatnim czasie badania w zakresie skutków ewentualnej zmiany przepisów dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców autobusów i autokarów w przewozach okazjonalnych, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006.