Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 marca 2021 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informacje otrzymane od strony bułgarskiej oraz norweskiej. Dodatkowo strona bułgarska przekazała szczegółowe informacje logistyczne odnośnie do ruchu na przejściach granicznych oraz w samej Bułgarii.