Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 21 grudnia 2020 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy  iż Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie poinformował o zniesienia w dniach 24, 25 i 26 grudnia 2020 r. oraz 1 i 6 stycznia 2021 r. zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru lub baza parkingowa są położone na terytorium Republiki Słowackiej.