Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 grudnia 2020 r.

Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 grudnia 2020 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, iż Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie informacji przesłanych przez Komisję Europejską, poinformował o wprowadzonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tymczasowych i ograniczonych odstępstwach od stosowania przepisów socjalnych.