Usługa dźwigowa – do 250 ton udźwigu 2023

Jesteś tutaj:

UTD Stanisław Tomczyk

FOTORELACJA

Opis miejsca realizacji

Wyjazd z bazy sprzętowej dwóch żurawi o masie 80 ton oraz 50 ton (Warszawa Mokotów) na miejsce usługi (kolonia Warszawska). Dostarczenie Balastów samochodem ciężarowym z naczepą

Dokładny opis przewożonego ładunku z podaniem wymiarów, masy oraz innych istotnych właściwości

Zadaniem było ustawienie urządzenia do segregacji odpadów. Masa urządzenia, to 40 ton, długość 14 m, szerokość 3,4 m i wysokość 4,2 m.

Opis specyfiki oraz trudności, z jakimi poradził sobie Uczestnik w trakcie wykonywania usługi

Do wykonania usługi niezbędne były dwa żurawie, jeden o udźwigu 80 ton oraz kolejny 50 ton. Praca polegała na zdjęciu belownicy do segregacji odpadów z samochodu z podpiętą naczepą niskopodwoziową i ustawieniu na konstrukcji, która podjechała na rolkach pod urządzenie. Trudność polegała na tym iż hala, w której wykonywana była usługa była dość niska – wysokość hali nie przekraczało 12 m w najwyższym punkcie. Element podnoszony miał wysokość 4,2 m dodatkowo konstrukcja na której stawiana była belownica miała wysokość 6 m co daje łącznie ponad 10 m. Największym problemem do wykonania całej operacji była wysokość hali, ponieważ na głowicę żurawia pozostało zaledwie 1,8 m. Dodatkowo gabaryty urządzenia były dość spore: min. masa urządzenia 40 ton, długość 14 m i szerokość 3,4 m. Kolejną trudnością było podniesienie urządzenia wraz z konstrukcją po to, aby w bezpieczny sposób uwolnić rolki i ustawić belownicę na stanowisku docelowym. Tu operatorzy firmy musieli wykazać się koncentracją i dużą precyzją, gdyż urządzenie należało obrócić w tandemie i ustawić na odpowiednim miejscu. Cała operacja była wykonywana przy użyciu radiotelefonu oraz przedstawiciela firmy, który kontrolował, nadzorował i wydawał polecenia operatorom.

Inne ważne aspekty, które zdaniem Uczestnika uzasadniają jego zgłoszenie do Konkursu

Operatorzy żurawi musieli wykazać się dokładnością, skupieniem, nadzwyczajną precyzją i refleksem. Wykonując zadanie polegające na zdjęciu belownicy i ustawieniu na konstrukcji operatorzy zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, a także zgodnie ze sztuką synchronicznie wykonywali polecenia koordynatorów, tak aby nie uszkodzić urządzenia oraz dachu hali.