Agenda:

  • od 14:00 – Walne Zgromadzenie OSPTN
  • od 20:00 – Oficjalna kolacja z integracją