Agenda:

od 14:00 – Walne Zgromadzenie OSPTN

Ubezpieczenia do paragrafu 70

   1. Czy wystarczy polska polisa OC?
   2. Działania przed PBUK oraz PIU w Polsce, a także GDV oraz policją w Niemczech
   3. Skarga w systemie Solvit

Odstępstwa od warunków technicznych pojazdów

   1. Jakie warunki należy spełnić, aby szybko i sprawnie otrzymać odstępstwo?
   2. Jakie są kryteria maksymalne — techniczne (naciski osi, masa całkowita, wymiary)?
   3. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Cyfryzacja zezwoleń

   1. Jak stosować wnioski o zezwolenia dostępne na biznes.gov.pl?

W połowie części merytorycznej zapraszamy uczestników na zewnątrz na prezentację naczepy marki Scheuerle oraz ciągnika Scania.

Kontrole zezwoleń na granicach

Znaki drogowe

   1. Gniazda do mocowania znaków drogowych
   2. Znaki o zmiennej treści
   3. Pojazdy wykonujące czynności na drogach

Komisja Europejska — prace nad transportem ponadgabarytowym na poziomie europejskim

Statystyki wydanych zezwoleń

od 19:00 – Oficjalna kolacja z integracją