Pilotaż i obsługa
transportu ponadgabarytowego

ZGŁOSZONE FIRMY

CHEM -SPED

Pilotaż transportu kolumny petrochemicznej Wash Tower

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o.

Transport do Świnoujścia niemal w koronach drzew

SCHWERLAST ALEKSANDRA LEDWIG

Transport 54-tonowego ładunku z Gdyni do Jędrzychowic

Pilotaż transportu kolumny petrochemicznej Wash Tower

Transportowanym ładunkiem była kolumna Wash Tower o masie 820 t. Całkowite wymiary transportu, to długość 94,30 m x szerokość 7,30 m x wysokość 10,10 m oraz masa całkowita 1192 t. Przejazd odbywał się na wózkach samojezdnych KAMAG w konfiguracji 2×2 linie po 18 osi. Trasa przejazdu wynosiła zaledwie 8 km, jednak zajęła dwa dni.

Kompleksowe przygotowanie trasy

Firma Chem-Sped zajęła się kompleksowym przygotowaniem trasy przejazdu. Zaczynając od przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej drogi i elementów infrastruktury, na podstawie których zostały wykonane symulacje przejazdu.

Kolejnym krokiem była konieczność przebudowy 13 linii energetycznych niskiego oraz średniego napięcia ze względu na wysokość transportową wynoszącą ponad 10 m. W celu realizacji przejazdu całkowicie przebudowano 3 ronda oraz wykonano plac manewrowy o powierzchni 500 m2 by możliwy był przejazd przez skrzyżowanie.

Co jeszcze? Ingerencja w korony ponad 500 drzew znajdujących się na trasie przejazdu. Demontaż ponad 100 znaków pionowych, demontaż 3 wiat autobusowych, 22 latarni świetlnych i billboardów reklamowych.

Zwieńczeniem podjętych działań było uzyskanie z GDDKiA zezwolenia V kat. na zgłoszony transport.

Safety first

Tak spektakularny przejazd przez miasto zgromadził wielu ludzi, którzy chcieli zobaczyć transport. To powodowało spore problemy w ruchu i wymusiło dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Podczas pilotażu transportu grupa 8 pilotów była odpowiedzialna na zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu, dla pojazdów oraz pieszych którzy przyszli zobaczyć przejazd największego transportu nienormatywnego, który przejeżdżał po drogach publicznych.

Dodatkowym zadaniem było zabezpieczenie przez samochody techniczne elementów infrastruktury, krawężników, studzienek kanalizacji oraz telekomunikacyjnych.

Organizowaliśmy przejazd transportu o niespotykanych w naszym kraju wymiarach. Uzyskanie zezwoleń, jak i sam transport wymagał koordynacji wielu ludzi, służb oraz instytucji. Zgranie tak dużej ekipy było nie lada wyzwaniem.

SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o.

Transport do Świnoujścia niemal w koronach drzew

Wieźliśmy 4 ładunki o specyficznym kształcie litery T.

Wymiary:

Ładunek 1: 23,00 x 5,87 x 3,20 m –  masa 48,75 t

Ładunek 2: 23,65 x 5,87 x 3,20 m – masa 50,98 t

Ładunek 3: 21,00 x 5,87 x 3,20 m – masa 53,63 t

Ładunek 4: 22,84 x 5,87 x 3,20 m – masa 46,56 t

Autostradami w dwie noce

Załadunek odbywał się w na terenie spółki WKS DUNA POLSKA w Będzinie, skąd ulicami dostaliśmy się do drogi krajowej 86. Pokonywaliśmy trasę o prześwicie w koronach drzew przygotowanym na 6,80 m.

Następnie węzłem Podwarpie kierowaliśmy się na drogę S1, gdzie węzłem Pyrzowice wjechaliśmy na autostradę A1 i dalej węzłem Wrocław Południe na autostradę A4. Następnie przez węzeł Legnica Południe pokonaliśmy drogi S3 oraz autostradę A6, z której zjeżdżając węzłem Szczecin Podjuchy pokierowaliśmy się w przebudowy drogi DK3/S3, by finalnie węzłem Międzyzdroje dojechać do Świnoujścia. Tam na nabrzeżu rozładunkowym basenu atlantyckiego ładunki zostały przeładowane na statek.

Specyficzny ładunek

Specyfiką tego transportu były gabaryty ładunku: ładunek miał specyficzny kształt litery T, co oznaczało, że był najszerszy w górnej części. Utrudniało to przejazd w koronach drzew.

Dodatkowo elementy ładunku pokryte były specyficzną powłoką lakierniczą, przez co konieczne było zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przy samym przejeździe jak i podczas mijania z innymi uczestnikami ruchu.

Trasa została pokonana w dwie noce przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami pilotażowymi oraz służbami technicznymi na odcinkach, gdzie konieczna była ingerencja w infrastrukturę oraz gdzie obecnie trwają przebudowy.

SCHWERLAST ALEKSANDRA LEDWIG

Transport 54-tonowego ładunku z Gdyni do Jędrzychowic

Transport ramy drukarki o wymiarach 14,70 m x 3,90 m x 3,72 m i masie 54 t z Gdyni do Jędrzychowic.

Zestaw po załadunku miał wymiary: 23,02 m x 3,9 m x 4,72 m i ciężar 95 t.

Szczegółowa trasa przejazdu

START: GDYNIA, ul. Indyjska 13 – Al. Solidarności – Rondo ofiar Grudnia 70 – Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – węzeł Gdynia Port – DK S7w /OT/ – w. Gdynia Wielki Kack – DK S6/OT/  – w. Gdańsk PŁD. – DK S6 – w autostradowy Rusocin – A1 – wjazd km 151+900 /WA Toruń Płd. – Nowe Marzy – S5/91 – w. Świeckie Zachód – S5 – w. Świecie Południe – w. Bydgoszcz Północ – w. Bydgoszcz Opławiec – S5/DK25 – w. Bydgoszcz Zachód – S5/10/DK25 – w. Bydgoszcz Błonie – S5 – w. Mieleszyn – w. Gniezno Południe – w. Poznań Wschód – A2 – w. Poznań Zachód – S5 – w. Mosina – w. Rawicz – S5 – w. Żmigródek – S5 – w. Wrocław Północ – A8 w. Wrocław Stadion – DK94 Wrocław, ul. Graniczna, Z. Brzezińskiego, ul. Kaczorowskiego – DK94 Środa Śląska – DK94 Prochowice – DK39 Lubin – DW333 Lubin – ul. M. Skłodowskiego-Curie – S3 w. Lubin Północ – S3 w. Legnica Północ – S3 w. Jawor Północ – S3 w. Bolków – DK5 obwodnica Bolkowa – DK3 Kaczorów – DK3 m. Jelenia Góra – DK30 m. Jelenia Góra – DK30 Gryfów Śląski – DK30 Lubań – DG Lubań, ul. Lwówecka – DW 393 PL.3 Maja – DW357 ul. Podwale – DK30 ul. Jana Pawła II – DK30 Pisarzowice – Dk30 Łagów – DK30 Zgorzelec – A4 w. Zgorzelec – A4 – Jędrzychowice PL: META

Trasa pełna wyzwań

Projekt, który realizowaliśmy, trwał 18 tygodni (180 godzin) i okazał się wyjątkowym wyzwaniem. Składał się z sześciu transportów, z których jeden stanowił kluczową fazę całego przedsięwzięcia.

Podczas pięciu objazdów trasy pokonano imponujące 2000 km, podczas których pomierzono skrupulatnie każdy z 263 mostów i wiaduktów. W całe przedsięwzięcie było zaangażowanych 12 pilotów.

Niestety, musieliśmy stawić czoła wielokrotnym odmowom ze względu na brak przejazdu przez Dolny Śląsk. To wyzwanie wprowadzało dodatkowe opóźnienia, ponieważ konieczność ponownego badania trasy i otrzymywania odmów, wydłużała proces uzyskiwania zezwoleń, co groziło przekroczeniem terminów uzgodnień oraz powtórnym przeprowadzeniem ekspertyz mostowych.

Jakby tego było mało, okazało się, że urzędnicy nie byli zaznajomieni z własną infrastrukturą drogową, a dokumentacja jaką mieli była nieaktualna. Komunikacja z urzędnikami była znacznie utrudniona ze względu na ograniczony czas ich dostępności (tylko 2 godziny dziennie!), brak odzewu z ich strony czy zrzucanie odpowiedzialności na inne urzędy.

Dodatkowo, urzędnicy byli wyjątkowo niechętni do współpracy, zakładając niejako z góry, że transport nie przejedzie, co wynikało zarówno z wysokości, szerokości, jak i tonażu zestawu.

Projekt dodatkowo skomplikowało trzykrotne zgłoszenie pilotażu policji, koordynacja terminów przejazdów oraz przypływu promów. Przeszkodą była też bariera językowa i tym samym komunikacyjna. Dla ostatecznego sukcesu całego przedsięwzięcia, zespół był zobligowany to poszukiwania alternatywnych opcji transportowych.

Duży wpływ na cały proces organizacyjny miały zmiany wprowadzane przez klienta, co skutkowało licznymi mailami i korespondencją, której ilość sięgała nawet 200 maili.

Z sukcesem do celu

Mimo napotkanych trudności, zespół sprawnie kierował sytuacją, elastycznie dostosowując się do zmian i wykazując się zdolnością do skutecznego rozwiązywania problemów, co ostatecznie przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu.