1. ALE Heavylift Poland Sp. z o.o. (MAMMOET EUROPE BV)

2021-05-18

Fotorelacja

Materiały filmowe

Opis miejsca realizacji

Mapa

Realizowany przez Grupa Azoty Polyolefins S.A. projekt to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Jest to strategiczna inwestycja przemysłowa dla regionu i kraju.

Kluczowym, jednocześnie najwyższym i najcięższym elementem montowanym na terenie nowej instalacji jest separator propanu – Splitter CC. Z uwagi na małą ilość dostępnego miejsca w miejscu instalacji zrezygnowano z budowy bardzo wysokiej modułowej suwnicy bramowej na rzecz żurawia o dużym udźwigu z wysięgnikiem kratowym. Żuraw ustawiony był na specjalnym ringu umożliwiającym obrót żurawia z umieszczoną w środku przeciwwagą.

Dokładny opis przewożonego ładunku z podaniem wymiarów, masy oraz innych istotnych właściwości

Instalacja zbiornika – Separator Propanu dla Projektu Polimery Police – Grupa Azoty S.A.

Montaż na promieniu 26,3m zbiornika o długości 96m, średnicy 8,9m i masie 992,2t, za pomocą żurawia MAMMOET PTC35 o maksymalnym udźwigu 1600t i długości wysięgnika 150m

Opis specyfiki oraz trudności, z jakimi poradził sobie Uczestnik w trakcie wykonywania usługi

Faza 1 – inżynieria i dobór sprzętu

• Z uwagi na niespotykany ciężar i wymiary ładunku (montaż w pionie) zastosowano żuraw platformowy ustawiony na podwójnym ringu o nazwie PTC35 i maksymalnym udźwigu 1600t.
• W celu uniknięcia kolizji podnoszonego elementu z wysięgnikiem żurawia, zastosowano dodatkowy wysięgnik wychylny.
• Ze względu na umiejscowienie punktów podczepienia ładunku dobrano układ zawiesi uzbrojony w szakle i rozporę o dużym udźwigu.

Faza 2 – dostawa żurawia

• Sprzęt tej klasy nie jest w ogóle w Polsce dostępny. Konieczne było dostarczenie żurawia z Holandii.
• Żuraw PTC-35 w całości przystosowany jest do przewożenia w kontenerach w łącznej ilości 130 szt.
• Dodatkowo przewieziono 1600t przeciwwag żurawia.
• W celu zapewnienia ciągłości prac dostarczane sekcje i przeciwwagi żurawia złożone zostały na tymczasowym magazynie w pobliżu placu budowy.

Faza 3 – montaż żurawia

• Przed montażem konieczne było odpowiednie przygotowanie podłoża, a konfiguracja żurawia wymagała odpowiednią ilość miejsca do montażu.
• Do montażu niezbędny był żuraw gąsienicowy klasy 600t a sam proces scalania trwał blisko miesiąc.
• Na zakończenie przeprowadzono próbę obciążeniową zakończoną badaniem przez Urząd Dozoru Technicznego.
• Balast umieszczony na ringu pozwala na obracanie żurawia wraz z ładunkiem nawet w ograniczonej przestrzeni – brak jest przeciwwag zawieszonych na dużym promieniu.

Faza 4 – wstępne podniesienie elementu

• Podnoszenie w tandemie (dwoma żurawiami jednocześnie) to skomplikowane działanie.
Przy takiej operacji obowiązują dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa.
• Żurawiem głównym był PTC-35 o maksymalnym udźwigu 1600t.
• Żurawiem asystującym był żuraw LR11350 o maksymalnym udźwigu 1350t.
• Po wstępnym uniesieniu ładunku ponad podpory transportowe (leża), wykonano prace izolacyjne w miejscach podparcia elementu podczas transportu.

Faza 5 – pionowanie elementu

• Podczas pionowania elementu zmianie ulegają parametry pracy obu żurawi.
• Zmienia się wysokość podnoszenia, promień pracy, położenie żurawi względem siebie i ładunku, położenia środka ciężkości elementu.
• Praca żurawi odbywa się z minimalną prędkością i musi być na bieżąco koordynowana i kontrolowana.

Faza 6 – obrót żurawia z podniesionym elementem

• W miejscu montażu występuje ryzyko kolizji z wybudowaną dookoła konstrukcją lub innymi elementami instalacji.
• Wymagana jest obserwacja przez koordynatora i komunikacja z operatorami.

Faza 7 – odstawienie na fundament

• Ilość połączeń śrubowych montowanego elementu, wymagała wysokiej precyzji operowania ładunkiem zawieszonym na ponad 100m.
• Po wypoziomowaniu i zamocowaniu kolumny można było zwolnić hak i odczepić ładunek.

Faza 8 – montaż pozostałych elementów

• Żuraw wykorzystano do montażu także innych kolumn lub zbiorników.
• Łącznie zamontowano 10 różnych wielkogabarytowych elementów nowej instalacji Zakładów Chemicznych w Policach.

Inne ważne aspekty, które zdaniem Uczestnika uzasadniają jego zgłoszenie do Konkursu

Montaż zbiornika Splitter CC oraz pozostałych elementów instalacji dla Projektu Polimery Police realizowanego dla Grupy Azoty S.A. jest precedensem na skalę krajową.

Jest to doskonały przykład profesjonalnego podejścia do montażu elementów o niestandardowych gabarytach i masie w trudnych warunkach przestrzennych.
Dzięki właściwemu przygotowaniu można realizować takie projekty z zachowaniem obowiązujących przepisów i zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa pracy na terenie zakładów chemicznych lub rafinerii.