Pilotaż – konsultacje ws. zmian proponowanych przez branżę
25 czerwca podczas spotkania z firmami zajmującymi się pilotażem pojazdów nienormatywnych udział wzięło kilkanaście firm z całej Polski.
Serdecznie dziękuję przybyłym osobom za poświęcony czas oraz chęć poprawy obecnych regulacji związanych z pilotażem.
W trakcie obrad piloci zaproponowali wdrożenie zmian mających na celu:                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • doprecyzowanie definicji pojazdu jaki może być wykorzystywany w trakcie pilotażu,
  • dodanie wymogów związanych z wyposażeniem i oznakowaniem pojazdu,
  • uściślenie przepisów dotyczących osób, które mogą brać aktywny udział przy pilotowaniu pojazdów,
  • działanie mające na celu upowszechnienie informacji dotyczących praw i obowiązków pilotów, także na etapie szkolnictwa przedegzaminacyjnego na prawo jazdy.
Po wysłuchaniu uczestników i stworzeniu listy koniecznych zmian, przedstawiamy wstępny projekt rozporządzenia, jakie planujemy wprowadzić w możliwie najkrótszym czasie (proponowane zmiany zostały wytłuszczone).

Pilotaż - zmiany proponowane przez OSPTN-page-001

Dziękujemy za wszelkie otrzymane opinie na temat projektu. Trwają dalsze konsultacje na temat jego finalnej propozycji zmiany przepisów. Zachęcam do przesyłania swoich opinii oraz odczuć na ten temat.

About Administrator