Miś Transport

2021-10-07

Fotorelacja

Materiał filmowy

Opis miejsca realizacji

Mapa

Miejscem załadunku była słowacka miejscowość Presov, natomiast miejscem przeznaczenia Rivne na Ukrainie. Ze względów dokumentów celnych oraz możliwości przejazdu trasa prowadziła przez Polskę, przez przejście graniczne PL/SK w Barwinku oraz PL/UA w Korczowej.

Dokładny opis przewożonego ładunku z podaniem wymiarów, masy oraz innych istotnych właściwości

Ładunkiem były dwa pierścienie bieżni suszarni do drewna o wymiarach 8,5 x 8,5 x 0,9m i masie każdego 36 ton. Pierścienie zostały wykonane jako elementy o wysokiej precyzji i ze względu na swoje zastosowanie nie mogły zostać podzielone i przewiezione w częściach. Producent przewidział tylko trzy punkty mocowania ładunku co przy środku ciężkości na naczepie na wysokości około 3 metrów stanowiło spore wyzwanie. Ładunki były jednymi z kilkudziesięciu, które przewieźliśmy na tej trasie w ramach projektu relokacji fabryki Kronospan.

Opis specyfiki oraz trudności, z jakimi poradził sobie Uczestnik w trakcie wykonywania usługi

Z powodu szerokości ładunku wynoszącej 8,5m na trasie przejazdu wystąpiły liczne utrudnienia i kolizje z infrastrukturą drogową. Aby do minimum ograniczyć demontaż infrastruktury ładunek został podbudowany na wysokość 2,7m ponad poziom jezdni. Taki zabieg umożliwił przechodzenie ładunkiem ponad większość barier drogowych, znaków itp. Spowodowało to jednak podniesienie środka ciężkości do wysokości 3 metrów co w połączeniu z tylko trzema punktami mocowania stanowiło spore zagrożenie przewrócenia się ładunku przy przejeżdżaniu przez wszelkie nierówności. Oczywiście nie obyło się bez demontaży kilkudziesięciu znaków drogowych, kilku latarni, sygnalizatorów świetlnych, przycinki drzew.

Inne ważne aspekty, które zdaniem Uczestnika uzasadniają jego zgłoszenie do Konkursu

Trasa przejazdu przebiegała przez trzy kraje. Musieliśmy zsynchronizować demontaże infrastruktury z trzema rożnymi ekipami z trzech rożnych krajów. Skala demontaży oraz ich zakres wymagał uzgadniania i umawiania terminów na kilka tygodni przed przejazdem. W razie wystąpienia opóźnień na wczesnym etapie transportu pojawiłyby się spore problemy ze znalezieniem kolejnego możliwego terminu.

Ponadto na Słowacji i Ukrainie towarzyszyła nam policja, którą również należało zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Na granicy PL/UA należało przejechać przez terminal, który nie jest przystosowany do przejazdów tak szerokich ładunków. Nie było możliwości odbycia standardowej procedury celnej, ponieważ postój tak szerokich samochodów na terminalu blokowałby przejazd pozostałym ciężarówkom i paraliżował pracę celników. Dlatego służby celne Polski i Ukrainy zostały powiadomione odpowiednio wcześnie o przybyciu ładunków i procedura odprawy została wykonana na specjalnych zasadach.

Sporym wyzwaniem było uzyskanie zgody zarządców dróg na tak istotną ingerencję w infrastrukturę. Odbyło się kilka spotkań w terenie z zarządcami, analizowane było kilka wariantów tras.


 

 

Peter-Star Sp. z o.o. i Sp. – Sp. K.

2021-05-10

Fotorelacja

Opis miejsca realizacji

Mapa

Ze względu na wymiary zbiorników, a przede wszystkim ze względu na duża średnicę ładunków konieczna była realizacja transportu w kilku etapach.
Etap PIERWSZY obejmował transport drogowy od producenta w Elblągu na miejsce przeładunku na transport rzeczny w porcie w Elblągu
Etap DRUGI obejmował transport żeglugą śródlądową z portu w Elblągu na nabrzeże w Płocku
Etap TRZECI obejmował transport drogowy z nabrzeża w Płocku na miejsce rozładunku w miejscowości Kosów Lacki
Firma PETERSTAR była odpowiedzialna za organizację i realizację dostawy ładunków na całej trasie od momentu załadunku u producenta w Elblągu do momentu rozładunku u klienta końcowego w miejscowości Kosów Lacki.

Dokładny opis przewożonego ładunku z podaniem wymiarów, masy oraz innych istotnych właściwości

Ładunkiem były 4 sztuki zbiorników o długości 17,75m oraz średnicy 5,60m. Każdy zbiornik miał masę 16.5t. Środek ciężkości rozłożony równomiernie.

Opis specyfiki oraz trudności, z jakimi poradził sobie Uczestnik w trakcie wykonywania usługi

Przygotowanie i realizacja transportu 4 sztuk zbiorników o średnicy 5,60m z, którymi wymiary łączne każdego zestawu transportowego wynosiły 31m długości; 5,60m szerokości oraz 5,85m wysokości i masie łącznej 45t jest wyzwaniem już w momencie wyceny i wstępnego zaplanowania transportu.

Aby przygotować dla klienta kompleksową ofertę, która z jednej strony będzie mieściła się w zakładanym przez niego budżecie, a z drugiej strony pozwoli na pokrycie wszystkich kosztów oraz osiągnięcie zakładanego zysku wymaga dużego doświadczenia w organizacji tego typu projektów transportowych. Należy przy tym podkreślić, że tego typu transporty realizowane są niezwykle rzadko, w związku z tym tylko firmy posiadające wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę pracowników są w stanie podjąć się przygotowania realnej oferty.

Bardzo duża wysokość transportów oraz duża odległość pomiędzy producentem, a finalnym odbiorcą wymaga dokładnego przeanalizowania całej trasy transportu.
Problemem była ograniczona skrajnia pionowa nie tylko dla transportu drogowego (gdzie przeszkodami były nie tylko obiekty mostowe, ale także infrastruktura energetyczna, telefoniczna, kolejowa, informatyczna jak również gałęzie drzew, infrastruktura drogowa, czyli znaki i sygnalizatory świetlne oraz bramownice ViaToll) jak również dla transportu żeglugi śródlądowej (ograniczone wysokości pod mostami wymagały sprzętu umożliwiającego zwiększanie zanurzenia aby nie uszkodzić ładunku). W związku z tym wymagane było przygotowanie szczegółowego planu transportu oraz skoordynowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za poszczególne prace podczas realizacji. Brak jednego „ogniwa” w cały projekcie transportowym spowodowałby powiem zatrzymanie całego transportu – a to w dalszej kolejności niezaplanowane postoje i niedotrzymanie terminów dostaw.

Tak duża ilość miejsc wymagających szczególnej uwagi na trasie przejazdu jak również bardzo duża ilość osób i służ zaangażowanych w realizację transportu wymagała zgody na przejazd w ciągu dnia. Ilość transportów ładunków ponadgabarytowych, które realizowane były w ruchu drogowym od wschodu do zachodu słońca przez ostatnie kilka lat w Polsce można „policzyć na palcach jednej ręki”.

Pomimo swoich dużych rozmiarów i względnie dużej masy ładunek był niezwykle delikatny – zmiany temperatury otoczenia powodowały zmiany ciśnienia wewnątrz zbiorników (które były szczelnie zamknięte podczas transportu) co wymagało kontroli ich stanu na każdym etapie realizacji oraz reagowania na zmieniające się warunki atmosferyczne..

Dodatkowo niezbędne do realizacji zadania transportowego były zagłębione naczepy o przedłużonym pokładzie załadunkowym i dużym zakresie podnoszenia dla uniknięcia „zawieszenia” się naczepy na występujących na trasie przejazdu „garbów” przejazdów kolejowych. Ze względu na specyficzne wymagania tylko niewielka ilość firm transportowych w Europie posiada odpowiednie naczepy i konieczny do realizacji transportu osprzęt (dodatkowe belki przedłużające pokład załadunkowy).

Realizacja transportu uzależniona była od:
– uruchomienia szlaków wodnych (transport realizowany był w okresie rozpoczynania żeglugi rzecznej po przerwie zimowej)
– żeglowności Wisły (poziomu wody)
– warunków atmosferycznych (wiatr) – zbyt duży wiatr uniemożliwiał zarówno transport wodny jak i możliwość przeładunków zbiorników
– przygotowania bezpiecznej oraz umożliwiającej realizację transportu trasy przejazdu
– koordynacji wszystkich służb współpracujących przy realizacji transportu
– koordynacji podwykonawców odpowiedzianych za przeładunki oraz transport wodny
– uzyskania zgody i przeprowadzenia podniesienia linii energetycznej PKP na przejazdach kolejowych
– przygotowania do realizacji 4 zestawów transportowych opartych na zagłębionych naczepach z przedłużonym pokładzie załadunkowych o grubości 22cm na najnowocześniejszym zawieszeniu typu PENDEL, które umożliwia dostosowanie wysokości pokładu załadunkowego do wymagań trasy przejazdu
– oddelegowania do realizacji pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji tak dużych zadań transportowych, dzięki którym został on bezpiecznie wykonany

Inne ważne aspekty, które zdaniem Uczestnika uzasadniają jego zgłoszenie do Konkursu

Całość problematyki opisana w punkcie powyżej.


PKS International CARGO S.A.

2021-06-02

Fotorelacja

Opis miejsca realizacji

Mapa

Czechy – Hamburg

Dokładny opis przewożonego ładunku z podaniem wymiarów, masy oraz innych istotnych właściwości

Elementy zbiornika przewożone na 18 naczepach; max. wymiar 678 x 627 x 301 / 3600 kg.

Opis specyfiki oraz trudności, z jakimi poradził sobie Uczestnik w trakcie wykonywania usługi

Skoordynowanie przejazdu 18 pojazdów. Ze względu na szerokość trasa przebiegała przez teren Polski, wymagała przeprowadzenia objazdu trasy, zamówienia eskorty policji w Czechach oraz w Niemczech.

Inne ważne aspekty, które zdaniem Uczestnika uzasadniają jego zgłoszenie do Konkursu

O ile waga nie jest jakaś znacząca, to ilość samochodów i szerokość ładunku świadczą o złożoności tego transportu.