TRANSPORT
80-120 ton masy całkowitej

ZGŁOSZONE FIRMY

DB-PRO Sp. z o.o.

Transport zbiornika do kompleksu petrochemicznego Olefiny 3 w Płocku

JKG Transport Sp. z o.o.

92-tonowy transport elementów suwnicy

Navigator Borowiccy Sp. k.

Jacht na 12-osiach

DB-PRO Sp. z o.o.

Transport zbiornika do kompleksu petrochemicznego Olefiny 3 w Płocku

Ładunkiem był zbiornik o masie 46,579 t i wymiarach: długość 21,42 m x szerokość 4,17 m x wysokość 4,48 m, będący jednym z elementów budowanego kompleksu petrochemicznego Olefiny 3 w Płocku.

Miejscem załadunku był Port Gdańsk, a trasa przebiegała zarówno drogami krajowymi jak i autostradą A1.

Na drogach krajowych konieczne było dostosowanie infrastruktury drogowej na czas przejazdu. Oprócz doraźnych interwencji wozów technicznych i demontażu znaków, konieczne było również zorganizowanie demontażu wielu latarni oraz sygnalizatorów. Proces przygotowania trasy polegał również na przebudowie rond oraz skrzyżowań.

Technika transportowa

Ze względu na znaczną masę oraz wymiary ładunku, do realizacji transportu konieczne było zastosowanie naczepy modułowej Goldhofer sprzęgniętej z pokładem typu Kesselbrucke.

Zbiornik został załadowany na płetwy naczepy, co pozwoliło zredukować wysokość transportową do wartości pozwalającej na przejazd zaplanowaną trasą. Do załadunku konieczne było wykorzystanie dodatkowych podparć w postaci płyt stalowych (wykonanych z pospawanych ze sobą belek HEB) ze względu na niskie umieszczenie uszu mocujących na podporach ładunku, które bez zastosowania dodatkowych podparć weszłyby w kolizję z belkami naczepy. Ze względu na dużą wysokość ładunku, konieczne było uzyskanie praktycznie idealnego poziomu pokładu naczepy po załadunku.

Dodatkowym utrudnieniem była konieczność wykorzystania pokładu o długości aż 22 m przekładającego się na długość całego zestawu wynoszącą ponad 45 m. Na trasie przejazdu kilkukrotnie podnoszono pokład nad wyspami i krawężnikami, co było możliwe jedynie dzięki dużemu zakresowi skoku zawieszenia jaki oferuje wykorzystana naczepa.

Ze względu na dużą wysokość transportową konieczne było kontrolowanie tej wartości na całej trasie, a to z powodu licznych wiaduktów oraz obiektów mostowych.

Przebudowa infrastruktury

Długość zestawu (ponad 45 m) również nie ułatwiała nam zadania – zarówno w trakcie przejazdu jak i podczas przygotowania trasy. Przejazd z zestawem o tej długości wymagał przebudowania na trasie kilku rond, czego finalizacja zajęła długie miesiące. Dodatkowo konieczne było wielokrotne demontowanie latarni oraz sygnalizatorów drogowych.

Podczas całego przejazdu w konwoju towarzyszył nam wóz techniczny, którego zadaniem było właśnie demontowanie znaków pionowych oraz zabezpieczanie krawężników na rondach oraz skrzyżowaniach.

Masa całkowita zestawu sięgająca prawie 120 t również miała wpływ na trudności już na etapie przygotowania transportu. Proces uzyskania zezwolenia na przejazd wymagał wykonania licznych ekspertyz mostowych.

Warto też dodać, że producent ładunku wymagał przedstawienie analizy inżynierskiej mocowań ładunku oraz stabilności zestawu, aby projekt transportu mógł zostać dopuszczony do realizacji.

Transport finalnie zajął dwie pełne noce i był jednym z kilkuset podobnych, zrealizowanych przez DB-PRO na tej trasie w roku 2023.

JKG Transport Sp. z o.o.

92-tonowy transport elementów suwnicy

Przewożonym ładunkiem była belka suwnicy o wymiarach 38 m długości, 4,5 m szerokości, 3,5 m wysokości oraz ciężarze 53 t. Wymiary całego zestawu to odpowiednio 48,5 m x 4,5 m x 4,5 m i masa 92 t.

Transport przeprowadzony został na trasie Snina, Słowacja – Give, Dania. Trasa przebiegała ze Sniny do Polski przez granicę w Barwinku, dalej przez Polskę do portu w Świnoujściu. Przeprawa promowa miała swój koniec w Trelleborgu w Szwecji, a następnie mostem łączącym Szwecję z Danią transport dotarł do Give w Danii.

Wymagający transport

Transport był bardzo wymagający na całej trasie przejazdu. Naszym zadaniem było nie tylko przetransportowanie ładunku z miejsca załadunku do rozładunku, ale również przeprowadzenie procesu uzyskania zezwoleń oraz przygotowanie infrastruktury drogowej na czas przejazdu. 

Transport trwał sześć nocy. Przejazd od samego miejsca załadunku do granicy słowacko – polskiej oraz z granicy do autostrady A4 wiązał się z licznymi rozbiórkami infrastruktury drogowej oraz przygotowaniem trasy dla transportu.

Każdy postój poprzedzony był wcześniejszym przygotowaniem miejsc parkingowych. Tym bardziej było to istotne, gdyż w każdym z 4 takich przejazdów jechały 2 identyczne zestawy. Transport wymagał również skoordynowania czasu przejazdu aut z przeprawami promowymi.

Podsumowanie

Ważnym aspektem zgłoszenia do konkursu tego projektu jest złożoność usługi transportowej –  transport zaplanowany i poprowadzony został przez 4 kraje z wykorzystaniem przeprawy promowej. Wymagał koordynacji wielu służb.

FILMY

Navigator Borowiccy Sp. k.

Jacht na 12-osiach

Naszym ładunkiem był jacht o wymiarach 25,00 x 6,25 x 7,27 m i masie 60 t. Po umiejscowieniu na 2 podporach, które zostały przymocowane do naczepy, całkowite wymiary transportowe jakie osiągnęliśmy, wynosiły: 34,00 x 6,25 x 8,27 m i ciężar 115 t.

Transport jachtu odbył się na terenie zakładu Stoczni Remontowej w Gdańsku.

Przed przystąpieniem do transportu sporządziliśmy raport uwzględniający niezbędne działania by transport bezkolizyjnie mógł dojechać na nabrzeże. Konieczny był demontaż znaków pionowych i płotu wzdłuż trasy przejazdu, a także ułożenie płyt drogowych w niektórych miejscach. Ważne podczas wszystkich pomiarów były wymiary transportowe.