GDDKIA informuje o utrudnieniach dla gabarytów (DK 11, A2)

GDDKIA informuje o utrudnieniach dla gabarytów (DK 11, A2)

GDDKiA o. Poznań informuje o utrudnieniach w dostępności dróg dla transportu ponadgabarytowego. –> Rejon w Chodzieży informuje, że do dnia 30.09.2023 r. w ciągu DK 11 w m. Oborniki będzie prowadzony remont nawierzchni. W tym okresie nie będzie możliwy przejazd pojazdów ponadnormatywnych. –> Zamieszczamy aktualną listę planowanych i istniejących utrudnień i remontów na odcinku A2 zarządzanym przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A.: 1. Na odcinku od węzła Świecko do węzła Nowy Tomyśl – wymiana warstwy ścieralnej w ciągu autostrady A2 na obiektach inżynierskich – ograniczenie szerokości pojazdów do 5,0 m. Utrudnienia w terminie 24.04 – 30.11.2023 r. 2. Węzeł Jordanowo planowany remont nawierzchni łącznic węzła w miesiącu październiku – zamknięcie łącznic […]

GDDKIA informuje o utrudnieniach na A4 od 15 maja br. i planowanych remontach na A2

GDDKIA informuje o utrudnieniach na A4 od 15 maja br. i planowanych remontach na A2

Z uwagi na rozpoczęcie robót drogowych w ciągu A4 na odcinku węzeł Ostropa – A4 – PK Żernica (I etap) od 15 maja br. do odwołania obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu: czynny będzie tylko jeden pas ruchu w kier. Katowice (przejazd transportów do szerokości 3,20m), a w kier. Wrocław dwa pasy ruchu (przejazd transportów tylko do szerokości 5,00m). Z uwagi na powyższe Oddział będzie uzgadniał transporty A1 od strony O/Łódź w kier. Katowice. Prosimy o uwzględnienie informacji przy wytyczaniu tras odcinkiem A4 przez woj. śląskie kier. Katowice i kier. Wrocław. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną informację dot. planowanych remontów na autostradzie płatnej A2: Na odcinku od węzła Świecko do węzła Nowy Tomyśl – […]