„Przyszłość transportu ponadnormatywnego i jego znaczenie dla transformacji energetycznej” – konsultacje publiczne

„Przyszłość transportu ponadnormatywnego i jego znaczenie dla transformacji energetycznej” – konsultacje publiczne

10 marca 2023 r. dzięki zaangażowaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego oraz posła Mirosława Suchonia, przeprowadzona została debata w Sejmie. Tematem przewodnim była: „Przyszłość transportu ponadnormatywnego i jego znaczenie dla transformacji energetycznej”. W trakcie spotkania omówiono m.in.: ✅ potrzebę uproszczenia zasad wydawania zezwoleń dla pojazdów nienormatywnych ✅ udogodnienia wynikające z digitalizacji procedury uzgodnienia trasy przejazdu ✅ niezbędne zmiany zasad pilotażu oraz wyposażenia pojazdów pilotujących ✅ potrzebę stworzenia nowej kategorii zezwoleń dla pojazdów specjalnych nie przewożących ładunków (żurawie samojezdne oraz pompy do betonu) ✅ warunki uzyskiwania odstępstw do warunków technicznych pojazdów wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny ✅ rejestrację naczep modułowych oraz bezsprzęgowych ✅ potrzebę zmian w zakresie penalizacji naruszeń. W spotkaniu […]