Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami 06.06.2008r. podczas zjazdu przedstawicieli firm zajmujących się transportu nienormatywnym założono Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z ponad 40 największych polskich firm w liczbie przekraczającej 50 osób.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00. W pierwszej części zjazdu, po przedyskutowaniu i zaakceptowaniu statutu oraz wybraniu władz, podpisaliśmy dokumenty powołujące do istnienia organizację, która będzie zrzeszać zarówno samych przewoźników, jak również firmy zajmujące się pilotażem ładunków nienormatywnych, przedstawicieli producentów naczep, firmy spedycyjne oraz innych, którzy w jakikolwiek sposób związani są z tą branżą. Głównym punktem spotkania była zaplanowana na godz. 13.00 rozmowa z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W imieniu GDDKiA z przewoźnikami spotkała się Pani Halina Beń – kierownik zespołu w Biurze Zarządzania Drogami i Mostami w GDDKiA. Rozmowy trwały około 5 godzin. W trakcie burzliwej dyskusji poruszono wiele problemów, z których bezapelacyjnie najważniejsze to usprawnienie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, skrócenie czasu oczekiwania na ich wydawanie oraz wydłużenie czasu ich ważności.
Kolejnym tematem rozmów było wdrożenie zmian w budowie infrastruktury drogowej, tj. skrzyżowaniach, rondach, mostach, wiaduktach, oznakowaniu dróg, dzięki czemu obiekty istniejące oraz te, które powstaną w przyszłości, zostaną przystosowane do przejechania przez nie pojazdów, które w znaczny sposób przekraczają standardowe wymiary czy masy. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię maksymalnej komputeryzacji procedur wydawania pozwoleń dla pojazdów nienormatywnych. Zaproponowaliśmy utworzenie elektronicznego systemu wspomagającego wydawanie pozwoleń. Efektem stworzenia takiej wirtualnej sieci polskich dróg byłoby wytyczanie trasy przejazdu ogromnej części pojazdów nienormatywnych przez komputer, co w znaczący sposób odciążyłoby urzędników „ręcznie” wydających uzgodnienia dotyczące możliwości przejazdu. Wydawanie pozwoleń dla szczególnie dużych ładunków w naszym zamyśle pozostałoby w urzędniczych rękach. Niestety na nasze nieszczęście, zgodnie ze słowami Pani Haliny Beń, w chwili obecnej urzędnicy odpowiedzialni za wydawanie pozwoleń mają na co dzień całkowicie inne obowiązki, a pozwolenia są dla nich jedynie pracą dodatkową.
Okazuje się, że w oddziałach terenowych GDDKiA pracuje od wielu lat tyle samo osób, natomiast liczba transportów nienormatywnych, a tym samym zapotrzebowanie na wydawanie pozwoleń w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki wzrosło o kilkaset procent. Pytaliśmy również o miejsce transportu nienormatywnego w planach GDDKiA na przyszłość. Niestety pomimo naszych obaw o celowość czynienia kolejnych inwestycji druga strona nie podała przykładów konkretnych działań, które mogłyby nas uspokoić. Po części oficjalnej około 20 osób spotkało się wieczorku integracyjnym w restauracji hotelu Reymont.

konf_lodz_03 konf_lodz_02 konf_lodz_01