Transport nienormatywny wymaga wyjątkowego doświadczenia i podejścia do realizacji powierzonych zadań. Wielowątkowość oraz nieoczekiwane przeciwności w trakcie wykonywania przewozu sprawia, że każdy transport jest wyjątkowy i rządzi się swoimi prawami.
Celem jaki stawia sobie stowarzyszenie jest ujednolicenie i znormalizowanie wymogów zarówno prawnych jak i faktycznych. Pomimo uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, w przypadku transportu ponadgabarytowego praktycznie każdy kraj rządzi się swoimi prawami. Powoduje to liczne trudności w uzyskaniu rzetelnej informacji na temat wymogów stawianych przez konkretne kraje. Z tego powodu OSPTN będzie ustawicznie zwiększać zarówno ilość członków, jak i kontakty do zagranicznych firm, podmiotów i stowarzyszeń, których wiedza lub rodzaj świadczonych usług, może okazać się pomocna dla członków stowarzyszenia.
Organizacja społeczna jaką jest stowarzyszenie będzie także działać w kierunku uzyskania ujednoliconych a zarazem możliwie jak najkorzystniejszych ofert skierowanych dla członków stowarzyszenia. Już w bieżącym roku przygotowana zostanie specjalna oferta ubezpieczeniowa dla przewoźników ponadgabarytowych, aby polisy ubezpieczeniowe OCP, OCS, AC były nie tylko korzystne cenowo, ale przede wszystkim zapewniały realną ochronę ubezpieczeniową w przypadku wystąpienia szkody. Korzystając z efektu skali chcemy uzyskać poparcie zarówno wśród prywatnych firm, jak i strony administracyjnej. W tym zakresie stowarzyszenie będzie wspierało każde czynności podjęte w celu nowelizacji przepisów prawa, które bardzo często odbiegają od obecnej rzeczywistości biznesowej, możliwości technologicznych pojazdów jak i specyfiki branży ponadgabarytowej.
Pragniemy, aby Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego łączyło wszystkie firmy pośrednio lub bezpośrednio powiązane z przewozami ładunków ponadgabarytowych, a efekt prac stowarzyszenia przyniósł jak najwięcej korzyści branży i członkom OSPTN.