VII Walny Zjazd OSPTN już za nami
14 czerwca 2018 r. to kolejna bardzo ważna data w historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego. W tym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano rok poprzedni działalności stowarzyszenia oraz poruszono bieżące problemy polskich pracodawców transportu nienormatywnego.

Już dzień przed konferencją pod hotelem Lamberton w Ołtarzewie została podstawiona naczepa Demarko. Po raz kolejny obiekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród uczestników konferencji OSPTN, ale wśród wszystkich gości hotelu.Od godziny 9.15 goście ściągali tłumnie do Sali gdzie od godz. 10.00 rozpoczęła się część właściwa konferencji.
Pierwsza część spotkania zawierała podsumowanie zeszłorocznej obecności OSPTN na arenie międzynarodowej jak ESTA Autum Meeting w Krakowie, World Crane and Transport Summit w Amsterdamie.
Kolejnym punktem podsumowującym działalność było streszczenie przeprowadzonych szkoleń w roku ubiegłym.
Punktem zamykającym część pierwszą była prelekcja Pana Jacka Mańka przedstawiająca firmę Demarko.
O godzinie 11.00 nastąpiła półgodzinna przerwa kawowa, połączona z networking’iem oraz możliwością spędzenia czasu przy stoiskach partnerów konferencji, w tym także z obecnym na zgromadzeniu Panem Michałem Parol z firmy Willis Towers Watson.
Po krótkiej przerwie goście wysłuchali prezentacji Pana Pawła Grabowskiego z firmy PROMETEON, połączonej z losowaniem nagród – niespodzianek przygotowanych przez przedstawicieli firmy.
Druga część konferencji poruszała tematy związane z obsługą firm zrzeszonych w stowarzyszeniu, sprawy sądowe prowadzone w imieniu branży, a także kontakt z przedstawicielami władz i urzędów.
Największe uwagę skupiły na sobie konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń, a mianowicie ustawa z 6 czerwca dotycząca penalizacji naruszeń w transporcie drogowym, w tym także za przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi. Ogromne poruszenie nastąpiło również przy temacie kar za naciski osi, a konstruktywna debata z przedstawicielami GDDKIA utwierdziła wszystkich uczestników spotkania o konieczności wprowadzenia zmian do systemu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi (ciężarówki, żurawie samochodowe i pompy do betonu). Konferencję zamknęło głosowanie, w którym jednogłośnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia umocowali Zarząd OSPTN do przeprowadzenia strajku generalnego wynikającego z braku współpracy ze strony ustawodawcy, który wbrew licznym opiniom społecznym wprowadza nowe systemu kar, będąc zarazem głuchym na potrzeby zmian w systemie wydawania zezwoleń.
Podsumowując, członkowie OSPTN pozostają w przekonaniu, że celem nadrzędnym powinna być wspólna reprezentacja przed organami państwowymi i europejskimi, co doprowadzi do wsparcia uczciwej konkurencji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zlikwidowaniu barier administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów specjalnych.

Zdjęcia: Grzegorz Teperek / ballast.pl  
Michał Zabawa