Udział Członków OSPTN w szkoleniu WITD w Bydgoszczy
Uczestnikami szkolenia byli przewoźnicy drogowi zrzeszeni w największych organizacjach branżowych działających w regionie, tj. w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Międzynarodowych (ZMPD), Ogólnopolskim Zrzeszeniu Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego oraz Konfederacji  Związków i Organizacji Przewoźników Drogowych „TRANSPORTOWCY”. 

Głównymi tematami spotkania były obowiązujące od 1 stycznia br. nowe przepisy o warunkach technicznych pojazdów oraz przepisy Kodeksu pracy. Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Marcin Mroczkowski szczegółowo omówił nowe przepisy regulujące dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym – w tym w szczególności realizujących operacje transportu intermodalnego oraz przewozy ładunków ponadnormatywnych.
Mecenas Mirosław Montowski przedstawił aktualne inicjatywy Inspekcji Transportu Drogowego mające na celu poprawę funkcjonowania firm transportowych.
Z kolei inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Waldemar Adametz omówił ostatnie zmiany przepisów Prawa pracy oraz prawidłowe sposoby obliczania wynagrodzeń kierowców zawodowych w kontekście wymagań w zakresie płacy minimalnej w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

About Administrator