Społeczna Rada Konsultacyjna przy GITD z udziałem prezesa zarządu OSPTN
3 marca 2021 odbyła się Społeczna Rada Konsultacyjna przy GITD z udziałem prezesa zarządu OSPTN – Łukasza Chwalczuka.

W trakcie obrad poruszono m.in. kwestię naruszeń kabotażu w transporcie ponadgabarytowym. Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur potwierdził, że ryzyko naruszania limitów wykonywania usług transportu krajowego w Polsce przez podmioty zagraniczne (kabotaż) jest pod stałą uwagą Inspekcji, która będzie prowadziła kontrole w tym zakresie.
Podsumowano działania Inspekcji w 2020 roku, która pomimo dodatkowych zajęć związanych z koronawirusem wykonała plan, w tym utrzymano równomierny podział kontrolowania firm krajowych i zagranicznych.
Podczas spotkania omawiano także kwestie nadchodzących zmian w poborze opłat drogowych w Polsce jakie zaczną obowiązywać od lipca 2021 roku, zezwoleń dla przewoźników spoza UE oraz współpracy międzynarodowej GITD z inspekcjami z pozostałych państw UE.
Już za tydzień, 10 marca, przedstawiciele OSPTN odbędą dedykowane spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury związanych z niezbędną zmianą w systemie wydawania zezwoleń dla gabarytów. O szczegółach powiadomimy po 10 marca.

About Administrator