Relacja z konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego (16-17.10.2014, Stambuł)
W październiku 2014 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego po raz pierwszy wzięło udział w konferencji ESTA – Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez Prezesa – Pana Łukasza Chwalczuka oraz eksperta z firmy MTD Skuratowicz – Pana Marka Gutowskiego.
Spotkanie Sekcji Transportu zostało otworzone przez jej Prezesa – Pana Andre Friderici, który specjalnie przywitał przedstawicieli OSPTN, którzy w drugiej połowie roku przystąpili jako Członek Zwyczajny do ESTA. Europejskie Stowarzyszenia ciągle się rozwija, a uczestnicy konferencji przedstawiali swoje propozycje dalszej ekspansji. Przed konferencją Panowie David Collet i Dick Nooteboom z firmy Nooteboom Trailers próbowali nawiązać kontakt z Panem Jean Boels – ekspertem w dziedzinie transportu ponadnormatywnego. Dodatkowo Pan Amro Smit z TLN zasugerował, aby skontaktować się z Panem Tillem Kroesem – obecnym Prezesem VVT, który posiada szerokie kontakty w całej Europie.

esta

Kolejnym punktem było oficjalne przedstawienie naszego Stowarzyszenia przez Prezesa Łukasza Chwalczuka. Przedstawił on historię, wyzwania i cele OSPTN, a uczestnicy prelekcji z uznaniem przyjęli działania podejmowane przez Ponadnormatywnych. Podczas prezentacji podjęty został również temat problemów rejestracji naczep modułowych, a swoje propozycje przedstawił Pan Alain Faymonville, który wraz z przedstawicielami Noteeboom zobowiązali się do konsultacji projektów homologacyjnych. Zgodzili się także, że COC (certificate of conformity) byłby najlepszy rozwiązaniem.
OSPTN_prezentacja_ESTA

Kliknij powyżej, aby zapisać prezentację na swoim dysku

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż wskazane byłoby przygotowanie dokumentu dedykowanego dla Sekcji Transportu pt.: „Best practice guide: Working on Height in relation with abnormal transport”. Podczas kolejnych punktów spotkania zostały zaprezentowane szczegóły prac nad dokumentem dotyczących wskazanych praktyk przy transporcie turbin wiatrowych.
Uczestnicy zostali również zachęceni przez obecnego Prezesa ESTA – Pana Davida Colleta, do kontaktu w celach konsultacji, pytań prawnych, czy innych spraw związanych z branżą ponadgabarytów. To otwiera także drogę do międzynarodowej współpracy wszystkim firmom zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu.
Protokół Spotkania Sekcji Transportu ESTA_okładka

Kliknij, aby przeczytać protokół ze spotkania Sekcji Transportu ESTA

Kolejne spotkanie ESTA odbędzie się 23-24 kwietnia 2015 r. w Paryżu, a następnie 15-16 października 2015 r. w norweskim Bergen. Więcej informacji można zasięgnąć pod adresem: http://www.esta-eu.org/esta-meetings

About Administrator