OSPTN na Targach INTERMASZ 2015
Nie od dzisiaj wiadomo, że transport ponadnormatywny wzbudza zainteresowanie również osób niezwiązanych ściśle z branżą transportową. Producenci maszyn, dostawcy, firmy budowlane, a także zwykli uczestnicy ruchu z zainteresowaniem przyglądają się ogromnym ładunkom na niskopodwoziowych naczepach. Z powyższego zdają sobie sprawę również Członkowie Zarządu OSTPN, którzy, zaproszeni na Targi INTERMASZ 2015, postanowili zorganizować w Poznaniu Walne Zgromadzenie oraz konferencję merytoryczną o najbardziej newralgicznych tematach w branży gabarytów.
Już od wczesnych godzin porannych w dniu 6 maja 2015 r. można było odwiedzić stoisko OSPTN, na którym była możliwość poznania naszej branży, przejrzenia atrakcyjnych zdjęć, materiałów partnerów, czy poznać historię transportu nienormatywnego. Na stanowisku swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się: Pani Barbara Lesik z firmy Natalex, Pan Maciej Łubiński z firmy Herkules S.A.,, a także Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Pan Łukasz Chwalczuk.

ponadnormatywni intermasz osptn chwalczuk (1)

Oprócz stoiska naszego stowarzyszenia, odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą naszych Członków – tj. producentów naczep do transportu nienormatywnego – Faymonville oraz Nooteboom. Wspomniane stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, a profesjonalne naczepy przyciągały oczy nie tylko przewoźników, ale także amatorów maszyn budowlanych i wszystkiego związanego z transportem.
W czasie targów Prezes Łukasz Chwalczuk odbył spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Warunków Technicznych w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury – Panem Jerzym Królem i Głównym Specjalistą w Wydziale Warunków Technicznych w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Ministerstwa Infrastruktury – Panem Maciejem Bożykiem. Podczas spotkania omówiono temat rejestracji naczep przeznaczonych do transportu nienormatywnego, a także zaproponowano i uzgodniono rozwiązania, które umożliwią producentom i przewoźnikom znacznie szybsze załatwienie formalności związanych z zalegalizowaniem naczepy w Polsce.
W dniu 07 maja 2015 r. na Walnym Zgromadzeniu pojawiło się kilkadziesiąt osób, które sukcesywnie zapełniały salę konferencyjną. Członkowie OSPTN zatwierdzili przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok 2014, a Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium, co pozwoliło rozpocząć, składającą się z czterech części konferencję.
Pierwszą część otworzyło interaktywne podsumowanie działań stowarzyszenia od początku 2014 roku, a także przedstawienie wszelkich aktualnych prac i projektów. Warto w tym miejscu odnieść się do sukcesów OSPTN, które miało duży udział w zniesieniu obowiązku posiadania 25 mln € ubezpieczenia do par. 70 StVZO w Niemczech, brało aktywny udział w zmianie definicji ładunku niepodzielnego, a także aktywnie sprzeciwiało się wymogowi posługiwania się językiem niemieckim u naszych zachodnich sąsiadów. OSPTN jednocześnie dbało o uwzględnienie interesów przewoźników ponadgabarytowych w projektowaniu i budowie infrastruktury drogowej.
Tematem, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem była kwestia 8,5€/h, czyli płaca minimalna w Niemczech. Prezes Łukasz Chwalczuk przedstawił aktualne wymogi prawne, kilkukrotnie wskazując, że rozwiązanie przyjęte przez niemieckiego ustawodawcę z pewnością zatrzęsie swobodą świadczenia usług w Unii Europejskiej.
Od kilku miesięcy tematem wzbudzającym podobne zainteresowanie są ryczałty za noclegi kierowców. Wielu przewoźników wie o istnieniu problemu, jednak nadal nie dostosowuje swoich wewnętrznych regulacji do aktualnych wymagań prawnych. Takie postępowanie może doprowadzić do wysokich roszczeń ze strony kierowców. Prezes OSPTN Łukasz Chwalczuk – jako doświadczony prawnik zdaje sobie sprawę z istniejącego zagrożenia i instruował obecne firmy, w jaki sposób bronić się przed już aktualnymi roszczeniami oraz jak zabezpieczyć się na przyszłość.
Po krótkiej przerwie kawowej, podczas której członkowie mieli po raz kolejny okazję do wymieniania doświadczeń, Prezes OSPTN przedstawił korzyści i zagrożenia projektu ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów, co poprzedziło dyskusję na najbardziej problematyczne kwestie przedstawione na konferencji.

ponadnormatywni intermasz osptn chwalczuk (3)

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział. Ponadnormatywni po raz kolejny udowodnili, że zależy im na wspólnej pracy o korzystne regulacje prawne w swojej branży. Hasło nic o nas bez nas nie zostało wybrane przypadkowo.
Głównym tegorocznym spotkaniem branży ponadgabarytów będzie organizowana przez OSPTN – II Otwarta Konferencja Przewoźników Transportu Nienormatywnego, która odbędzie się 17 września 2015 r. w Rawie Mazowieckiej. Konferencja została objęta patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a swoją obecnością uświetnią ją także przedstawiciele GDDKiA, ITD, a także liczni partnerzy. To właśnie w centralnej Polsce będzie okazja do spędzenia całego dnia na prelekcjach branżowych, by później skorzystać z uroków oferowanych przez malowniczo ulokowany Hotel Ossa. Zapraszamy serdecznie! Więcej informacji już wkrótce.
Galeria zdjęć, dzięki uprzejmości portalu Ballast.pl:

About Administrator