OSPTN na szkoleniu w WITD w Bydgoszczy
W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy odbyło się kolejne szkolenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Tym razem dotyczyło ono szeroko rozumianej nienormatywności pojazdów.

Szkolenie_WITD-Bydgoszcz_OSPTN_1

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pan Marcin Mroczkowski przedstawił najważniejsze przepisy regulujące poruszanie się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz konsekwencje niestosowania się do tych przepisów, zasady kwalifikowania nienormatywności pojazdów do poszczególnych kategorii zezwoleń, zasady ustalania podzielności lub niepodzielności ładunków przez organy kontrolne, a także najnowsze zmiany przepisów dotyczące oznakowania dróg krajowych ze względu na dopuszczalny nacisk osi.

Szkolenie_WITD-Bydgoszcz_OSPTN_4

Następnie zaproszony na spotkanie przedstawiciel bydgoskiego oddziału GDDKiA Pan Robert Holka omówił procedury związane z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwoleń na najcięższe transporty (kategoria VII), w szczególności uzgodnienia tras przejazdów pomiędzy poszczególnymi zarządcami dróg publicznych oraz ekspertyzy wytrzymałościowe obiektów inżynieryjnych. Na zakończenie Radca Prawny WITD w Bydgoszczy Pan Mirosław Montowski omówił zasady odpowiedzialności przewoźników drogowych oraz nadawców i załadowców z tytułu dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych wbrew obowiązującym przepisom oraz aktualne orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

Szkolenie_WITD-Bydgoszcz_OSPTN_2

W imieniu OSPTN serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa.

About Administrator