Innowacyjne oblicza transportu 2015

Co nowego w polskim transporcie?

Zdecydowanie z roku na rok zachodzi wiele zmian w tej branży. Przełomowa staje się przede wszystkim ogólna wizja i świadomość społeczeństwa. Coraz więcej mówi się o tym, że nowoczesne systemy transportowe to przyszłość polskich miast. Coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno ruchu towarowego jak i transportu publicznego. Coraz większa staje się też potrzeba wykorzystania nowoczesnych rozwiązań również w prywatnych przedsiębiorstwach, by optymalizować koszty i usprawniać eksploatację posiadanej floty samochodowej.
Teraz transport ma być nowoczesny, bezpieczny, oszczędny i ekologiczny, a wdrażane rozwiązania inteligentne.

http://successpoint.pl/transport_2015

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania z trendami branży transportowej. Zachęcamy do poznania opinii ekspertów oraz czerpania z praktycznych rozwiązań i porad. Będziemy mówić jak usprawnić działalność opartą na ruchu pojazdów oraz możliwościach wsparcia dla poprawienia działania transportu publicznego.
Dynamiczny rozwój tej branży to nieodzowny element ewolucji polskich przedsiębiorstw i miast.
Odpowiadając na potrzeby rynku proponujemy 'być na bieżąco’ z nowinkami w branży transportowej – zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję:

Wydolność, funkcjonalność, efektywność – innowacyjne oblicza transportu
27 sierpnia | Warszawa
Zgłaszam chęć bezpłatnego udziału >>>

Tematyka wydarzenia:

I. Rozwój, zagrożenia i ocena efektywności
1. Sprawne funkcjonowanie i organizacja transportu samochodowego
2. Ograniczenie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji nabezpieczeństwo uczestników ruchu
3. Rozwój technologii a ochrona środowiska naturalnego
II. Systemy i technologie
1. wymiana informacji
– systemy nawigacyjne / GPS / lokalizacyjne / mapy
– dostępność informacji
– urządzenia mobilne
2. wyposażenie pojazdów
– terminale pokładowe,
– identyfikacja pojazdu,
– systemy monitorujące bezpieczeństwo,
– systemy monitorujące stan pojazdu i kierowcy,
– systemy przeciwkolizyjne
3. Zarządzanie ruchem- zarządzanie flotą / transportem / tranzytem, planowanie transportu(oprogramowanie klasy ERP)
– zarządzanie incydentami
– zarządzanie utrzymaniem infrastruktury
– administracja pojazdów
– administracja poboru opłat
– systemy informacji parkingowej
4. Bezpieczeństwo na drodze
– systemy pomiaru prędkości.
– inteligentne skrzyżowania,
– sterowanie sygnalizacją świetlną
-systemy rejestracji niepożądanych zdarzeń w ruchu drogowym
– systemy monitoringu wizyjnego CCTV i ARTR
5. Zachowania proekologiczne
– zarządzanie emisją spalin
– zarządzanie i optymalizacja zużycia
Grupa docelowa:
– przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych, przewoźnicy,
– przedstawiciele transportu publicznego,
– przedstawiciele administracji publicznej,
– zarządcy infrastruktury i transportu
– osoby, które pracują w obszarach związanych z transportem
Kontakt z organizatorem:
Iwona Ciecierska
Asystentka ds. promocji
tel. +48 720 911 822
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: konferencja@successpoint.pl

About Administrator