Transport ponadgabarytowy

Od 2012 roku przewoźnicy wykonujący przewozy pojazdami nienormatywni mogą korzystać z okresowych zezwoleń kategorii III – VI. Dopuszczenie do ruchu na podstawie stałych zezwoleń pojazdów o masie do 60 ton DMC było ogromnych krokiem w przód, jednakże w praktyce wyszły na jaw nowe, dotąd nieznane problemy. Na przestrzeni ostatnich lat ilość wydanych zezwoleń przez główny organ z tym związany, tj. GDDKIa przedstawia się następująco:

 • 2017 rok – ilość zezwoleń 11902 –  wpływy z tytyłu opłat za wydanie zezwolenia 15 mln PLN
 • 2016 rok – ilość zezwoleń 11110 – wpływy z tytyłu opłat za wydanie zezwolenia 14,45 mln PLN
 • 2015 rok – ilość zezwoleń 13498 – wpływy z tytyłu opłat za wydanie zezwolenia 18,2 mln PLN
 • 2014 rok – ilość zezwoleń 11983 – wpływy z tytyłu opłat za wydanie zezwolenia 15,1 mln PLN
 • 2013 rok – ilość zezwoleń 12799 – wpływy z tytyłu opłat za wydanie zezwolenia 15,7 mln PLN

Mniej więcej połowa wydanych decyzji to zezwolenia krótkoterminowe kategorii VII pozwalające poruszać się pojazdami, które swoją masą, wymiarami lub naciskami osi przekraczają normy wskazane w zezwoleniach od III do VI. Dla porównania w Holandii wydawane jest ok. 16 000 zezwoleń stałych na okres 12 miesięcy oraz 18 000 zezwoleń jednorazowych na najcięższe pojazdy – dane RDW.nl.

Ze względu na świetnie działające porty holenderskie ilość zezwoleń w tym niewielkim terytorialnie kraju jest porównywalna z tranzytowym krajem jakim jest Polska. OSPTN wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu automatyzację i digitalizację procesu wydawania zezwoleń na wzór holdenrskiego DWO lub szewdzkiego TRIX.

Petycją skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka OSPTN wnosiło m.in. o:

 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych i formalno-prawnych przy wydawaniu zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym,
 • utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi w formie cyfrowej lub innej np. dokumentowej,
 • umożliwienie zmiany treści zezwolenia kat. VII po jego wydaniu (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu przy zachowaniu tych samych parametrów pojazdu)
 • dopuszczenie pojazdów specjalnych (żuraw samochodowy oraz pompa do betonu) do ruchu po drogach publicznych z naciskiem osi do 12 ton
 • ujednolicenie przepisów dotyczących penalizacji naruszeń wynikających z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 • zmianę rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
 • zmianę rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 • wprowadzenie tzw. promesy wydania odstępstwa od warunków technicznych pojazdów, definicji naczep modułowych, naczep bez sprzęgowych
 • utworzenie nowych regulacji dotyczących osi niezależnych, skrętnych oraz zawieszenia hydraulicznego.

OSPTN prowadzi także działalność edukacyjną poprzez organizację dedykowanych i specjalistycznych szkoleń o przewozach ponadgabarytowych. Wspierani przez najbardziej doświadczonych przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego oraz specjalistów ds. czasu pracy kierowcy, prawników i brokerów, zapewniamy dostęp do najświeższych infrmacji. Dzięki przystąpieniu OSPTN do europejskiego stowarzyszenia ESTA – European Association for abnormal road transport and mobile crane polscy przewoźnicy mają szanse konkurować z potantatami światowymi o najbardziej prestiżową nagrodę ESTA Awards. W dotychczasowej historii dwóch członków OSPTN – MTD Skuratowicz oraz Ol-Trans zdobyli najwyższą nagrodę w kategorii transport roku.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 roku, w sprawie C-127/12, OSPTN podejmuje wiele wysiłku w reprezentowanie branży transportu ponadgabarytowego celem znowelizowania obowiązujących przepisów.