Pilotaż

Od 2015 roku OSPTN aktywnie działa w celu nowelizacji przepisów dotyczących pilotowania pojazdów nienormatywnych. Główne założenia dotyczyły:

Ustalenia wyższych standardów wyposażenia, oznakowania i oklejenia pojazdów pilotujących w taki sposób, aby zapewniały one najwyższy europejski standard bezpieczeństwa, wzorowany na przepisach niemieckich i holenderskich

Doprecyzowanie niezbędnej ilości pojazdów pilotujących dla pojazdów o znacznej szerokości lub masie całkowitej

Doprecyzowanie przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania ruchem

Walkę z nieuczciwą konkurencją m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii diagnosty o prawidłowym wyposażeniu pojazdu pilotującego. Dzięki temu nie tylko kontrole WITD na drodze, ale przede wszystkim obowiązek uzyskania „badań technicznych” byłby najlepszym sitem dla nieuczciwych przedsiębiorców z którymi borykać się muszą Ci, którzy zainwestowali nie tylko pokaźne sumy pieniężne, ale przede wszystkim swój czas i doświadczenie.

Niestety z kilkudziesięcio stronicowego opracowania, przygotowanego wspólnie z przedstawicielami służb kontrolnych, Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło jedynie nowy katalog kar do ustawy o ruchu drogowym. Reprezentujące branżę pilotów pojazdów nienormatywnych OSPTN w trakcie konsultacji społecznych podkreślało, że wprowadzenie kar ma sens jedynie wtedy, gdy normy dotyczące pilotażu odpowiadają zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opinii rynku. Pomimo chwilowego niepowodzenia OSPTN kontynuować będzie działania mające na celu doprowadzenie polskiego prawa dotyczącego pilotażu do europejskich standardów.

Poniżej przedstawiamy poglądową wizualizację pojazdów pilotujących, o ujednoliconym wyposażeniu, oznakowaniu i oklejeniu.


Statystyki

W celu zobrazowania jaka jest ilość osób posiadających uprawnienia do kierowania ruchem drogowym w Polsce, OSPTN uzyskało precyzyjne dane ze wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które szkolą i egzeminują pretendentów do tego zaszczytnego grona. Poniższe wykresy przedawiają szczegółowe dane, a ogólna liczba prawie 70 000 osób z uprawnieniami pokazuje jak dużą ilość osób te regulacje dotyczą.

Miejmy nadzieje, że te dane przekonają rządzących o konieczności znowelizowania prawa do współczesnych norm i praktyki.

Wykres nr 1 przedstawia ilość osób posiadających uprawnienia do kierowania ruchem z podziałem na poszczególne ośrodki w których im je wydano

Wykres nr 2 przedstawia ilość osób posiadających uprawnienia do kierowania ruchem z udziałem pojazdów ponadnormatywnych z podziałem na poszczególne ośrodki w których im je wydano