W związku z ciągłym rozwojem naszego stowarzyszenia dokonaliśmy podziału jego działań na następujące sekcje:

  1. Transport ponadgabarytowy (przewodniczący – Prezes OSPTN – Łukasz Chwalczuk)
  2. Pilotaż (przewodniczący – Marek Walczek z firmy Maro Trans)
  3. Usługi dźwigowe (przewodnicząca – Sylwia Szewczyk z firmy Herkules)
  4. Sprzęt specjalistyczny (przewodniczący – Marcin Michalak z firmy Goldhofer)