Ubezpieczeniem 25 mln € do par. 70 StVZ zajmie się Komisja Europejska
W związku z powtarzającymi się kontrolami na terenie Niemiec, w których organ kontrolujący polskich przewoźników (przeważnie policja) przetrzymywała pojazdy w długotrwałych kontrolach pod zarzutem braku odpowiedniego ubezpieczenia, OSPTN podjęło decyzję o skierowaniu oficjalnej skargi do generalnej dyrekcji DG Fisma przy Komisji Europejskiej.

Prezentujemy potwierdzenie przyjęcia skargi.
Pomimo korzystnych zmian w zakresie wydawania zezwoleń par. 70 StVZO w połowie 2014 roku, gdy LBV przestało wpisywać w treści zezwoleń obowiązek posiadania 25 mln € ubezpieczenia, od około 2 miesięcy zaobserwowaliśmy duży wzrost ilości kontroli i problemów z tym związanych.
OSPTN postanowiło podjąć wszelkie możliwe kroki prawne mające na celu ochronę praw polskich przewoźników, m.in. poprzez złożenie skarg do Komisji Europejskiej, Ministra Transportu w Polsce i Niemczech, Rzecznika Praw Ubezpieczonych oraz Komendy Głównej Policji w obu krajach.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informowanie OSPTN o wszelkich kontrolach na terenie Niemiec, które dotyczą ubezpieczenia 25 mln € do par. 70. Prosimy o przesyłanie protokołów kontroli oraz innych dokumentów związanych z przetrzymywaniem pojazdów w trakcie kontroli. Informacje te mają na celu poparcie naszych twierdzeń, a zarazem zapewniamy pełną anonimowość.

About Administrator