Spotkanie Robocze OSPTN ws. zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
13 października 2016 r. w Warszawie odbyło się Spotkanie Robocze OSPTN. Zarząd OSPTN otrzymał wcześniej pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa przekazujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy  – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bardzo istotne dla branży transportowej, w związku z czym zwołane zostało pilne spotkanie przewoźników, firm dźwigowych, producentów, a także reprezentantów firm dysponujących SPMT.
Korzystne nowe regulacje:
 • Nowa definicja przyczepy
 • Nowa definicja modułu przyczepy oraz przyczepy modułowej – musimy dopilnować szczegółów
 • Wyłączenie żurawi samojezdnych spod obowiązku posiadania zezwoleń – w zakresie nacisków osi do 12 ton
 • Promesa na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów
Regulacje, które mogą okazać się negatywne:
 • Nowa definicja pojazdu nienormatywnego
 • Wydawanie decyzji o odstępstwie od warunków technicznych pojazdów przejdą w kompetencje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Zmiany niekorzystne lub braki:
 • Przejazd zespołu pojazdu złożonego z liczby pojazdów większej niż 2 będzie wymagał każdorazowo zezwolenia kat. VII – także na pusto!.
 • Zmiana zezwolenia kat. III
 • Zmiana zezwolenia kat. VII
 • Brak zmian w zakresie ładunku niepodzielnego
 • Brak nowej definicji naczepy – którą w zeszłym roku Departament Transportu Drogowego przyznał za konieczną do wprowadzenia – musimy tego dopilnować.
 • Brak definicji samojezdnych wózków modułowych (typu SPMT/PST)
 • Brak zmian w zakresie zezwoleń dla żurawi samojezdnych o RMC powyżej 60 ton
 • Brak zmian o kontroli pojazdów pilotujących przez diagnostów
Projekt został udostępniony w BIP na stronie RCL, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290511/katalog/12382571#12382571
Wysoka frekwencja i zaangażowanie – pozwoliły, aby wszyscy zainteresowani dołączyli do pracy, a przepisy były dla branży ponadnormatywnej jak najbardziej korzystne.
Łukasz Chwalczuk jako przedstawiciel OSPTN będzie brał czynny udział w pracach komisji sejmowych dotyczących wprowadzenia nowej ustawy.

About Administrator