Odpowiedź BAG w sprawie 25 mln € ubezpieczenia
W dniu 19 grudnia 2016 r. OSPTN skierowało skargę do Ministerstwa Transportu w Niemczech, z wiadomością do Komendy Głównej Policji oraz centrali BAG.
Pod koniec stycznia otrzymaliśmy odpowiedź z BAG, które zostało oddelegowane do prowadzenia sprawy:

osptn-odpowiedz-bag
W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach miały kontrole na drodze, podczas których przetrzymano ich na drodze w powodu braku ubezpieczenia w kwocie 25 mln €.

About Administrator