Niemcy: Covid-19 – planowane zmiany rozporządzenia w sprawie środków kwarantanny w Niemczech

Nawiązując do informacji krążących w mediach dotyczących planowanych zmian rozporządzenia w sprawie środków kwarantanny w Niemczech, zgodnie z którymi niemiecki rząd planuje wprowadzić kwarantannę dla wybranych kierowców pracujących w ruchu międzynarodowym, przesyłam poniżej informacje w tej sprawie.

Aktualnie w Niemczech trwają ustalenia pomiędzy Federalnym Ministerstwem Zdrowia a krajami związkowymi, które są odpowiedzialne za wprowadzenie przepisów dotyczących kwarantanny przy wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka. Federalne Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt (szkic) nowego rozporządzenia. Projekt nie jest jednak publicznie dostępny. Dlatego wszystkie informacje o planowanych zmianach (m.in. skrócenie kwarantanny z 14 do 10 dni, wprowadzenie odpłatności za testy, wprowadzenie obowiązku drugiego testu przed zwolnieniem z kwarantanny itp.) pochodzą z wypowiedzi decydentów lub z informacji prasowych. Prawdopodobny termin wprowadzenia zmian to 15.10. Jednak to kraje związkowe będą o tym ostatecznie decydować.

Obecnie, w przypadku przyjazdu do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka obowiązują przepisy dotyczące testowania oraz kwarantanny. Przepisy te  po powrocie z obszaru podwyższonego ryzyka mogą się różnić w zależności od kraju związkowego, bo za rozporządzenia odpowiedzialne są kraje związkowe. W Niemczech aktualnie obowiązuje szesnaście rozporządzeń o kwarantannie.

Obowiązek testowania i kwarantanna nie dotyczy osób, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny na podstawie właściwych przepisów krajów związkowych. Z obowiązku kwarantanny są zwalniane poszczególne grupy osób (np. osoby udające się przez dany kraj związkowy w tranzycie).

Dla przykładu przywołam przepis dot. zwolnienia z kwarantanny dla kierowców obowiązujących w kraju związkowym Berlin:

  • § 9 pkt 2 Szóstego Rozporządzenia w sprawie zapobiegania chorobie zakaźnej SARS-CoV-2 z 23.09.2020 r .

Wyłączenie z obowiązku kwarantanny w Berlinie dotyczy tych osób (…) które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary i dobra i przebywały w związku z tym poniżej 72 godziny w państwie, o którym mowa w § 8 ustęp 4 lub przebywały w tym celu poniżej 48 godzin w kraju związkowym Berlin.

Oznacza to, że kierowcy zawodowi (bez względu na narodowość), którzy byli w obszarze podwyższonego ryzyka powyżej 72 godzin i będą jednocześnie w Berlinie ponad 48 godzin podlegają obowiązkowi wykonania testu na obecność koronawirusa i związanej z tym kwarantanny (co najmniej do uzyskania negatywnego wyniku).

Aktualna lista krajów i obszarów, po powrocie z których do Niemiec należy poddać się obowiązkowej kwarantannie jest dostępna na stronie Instytutu Roberta KochaObecnie Polska na tej liście nie widnieje.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych krajów związkowych. Dane kontaktowe do krajów związkowych znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady RP w Niemczech https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech