Ze względu na rosnące wyzwania stojące przed branżą z powodu koronawirusa, zdecydowaliśmy się utworzyć dedykowaną stronę, gdzie będą mogli zapoznać się Państwo z aktualnymi informacjami od organów rządowych i instytucji publicznych.

Przypominamy, że we wszystkich kwestiach medycznych i organizacyjnych dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia COVID-19 (Koronawirusa) należy postępować zgodnie z informacjami i zaleceniami zawartymi na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Najnowsze informacje: