Agenda:

15:00 – 19:00 – Walne Zgromadzenie OSPTN

  • Podsumowanie 2019 roku
  • Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSPTN

20:00 – Oficjalna kolacja z integracją