Agenda:

od 15:00 – Walne Zgromadzenie OSPTN

  • 15:00: Rejestracja uczestników
  • 15:15: Podsumowanie 2019 roku
  • 16:15: Przerwa kawowa
  • 16:30: Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSPTN i głosowanie nad uchwałami
  • 17:30: Przerwa kawowa
  • 17:45: Prelekcja dot. ubezpieczenia do zezwolenia ponadgabarytowego w Niemczech oraz wymogu posługiwania się językiem niemieckim przez kierowców – Miłosz Trojan (TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)
  • 18:15: Szkolenie z Pakietu Mobilności – Mateusz Włoch (Inelo)
  • 19:00: Zakończenie części merytorycznej

od 20:00 – Oficjalna kolacja z integracją