ZUS wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”informujmy, że w związku z koronawirusem ZUS wprowadza następujące ułatwienia dla firm:

  • odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
  • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,
  • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. – wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, gdzie dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek będzie można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
  • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

About Administrator