Zagrożenia podczas robót drogowych w Holandii
Szanowni Państwo,
przekazujemy informację, jaką za pośrednictwem Pana Rafała Ledwiga z firmy Schwerlast A.L. oraz stowarzyszenia ESTA otrzymaliśmy od holenderskiego departamentu transportu nienormatywnego:
Drodzy Przewoźnicy,
Otrzymaliśmy ostatnio alarmujące raporty od wykonawcy robót drogowych.
Podczas robót drogowych na autostradzie A73, wiele transportów nienormatywnych zignorowało znaki drogowe, przewracając słupki ostrzegawcze. Jeden z nich wytrącił nawet słupek z rąk pracownika budowlanego.
Ograniczenia szerokości zostały wyraźnie oznaczone na drodze i dodatkowo były pokazywane na cyfrowym Mapie Robót Drogowych. Zainteresowani przewoźnicy powinni zdawać sobie sprawę z tych ograniczeń.
Naruszenia zostały zgłoszone przez wykonawcę na policję, ponieważ dane pojazdów i numery rejestracyjne zostały zapisane. Policja skontaktuje się z firmami odpowiedzialnymi za naruszenia. W nadchodzącym okresie, przestrzeganie ograniczeń będą ściśle monitorowane. Wszelkie naruszenia będą zgłaszane na policję.
Jeśli pracownicy robót drogowych nie będą w stanie bezpiecznie pracować, jedyną alternatywą będzie zamknięcie drogi całkowicie. Spowoduje to więcej problemów dla Ciebie i innych użytkowników dróg.
Zwracamy uwagę, że podczas transportów należy zawsze sprawdzić, czy istnieją możliwości przejazdu kierowanym zestawem. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie swojego transportu.
Z poważaniem,
Mark WESTENDORP
Operational Manager – Zezwolenia Transportowe
Apelujemy do wszystkich naszych członków o przestrzeganie zasad panujących w Holandii, a także zwrócenie szczególnej uwagi na wskazaną w przesłanej informacji autostradę A73, gdzie występują liczne problemy.
Dziękujemy za dbanie o wizerunek polskiego transportu nienormatywnego w Europie.

About Administrator