Włochy – zniesienie zakazu ruchu

15 kwietnia br. Włoski Minister Infrastruktury i Transportu podpisał dekret, który znosi zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony w dniach: 19 kwietnia, 25 kwietnia, 26 kwietnia, 1 maja, 3 maja.

Przypominamy, że świąteczne zakazy ruchu pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech zostały zniesione do odwołania.

Źródło: Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-de-micheli-proroga-ancora-sospensione-divieto)

About Administrator