Włochy – konieczność wypełnienia deklaracji wjazdowej – AKTUALIZACJA
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie włoskiego urzędu, od 22 kwietnia 2020 r. wszyscy kierowcy wjeżdżający na terytorium Włoch są zobowiązani, aby zgłosić swój pobyt poprzez wysłanie elektronicznego oświadczenia na adres odpowiedniej jednostki sanitarnej. Brak formularza może skutkować mandatem w wysokości od 333€ do 2130€.

Istotne informacje:
  • wypełniony formularz zgłoszenia należy wysłać do jednostki odpowiedniej dla danej granicy
  • po zgłoszeniu pozostaje ono ważne przez 72 godziny od wjazdu do Włoch
  • można go przedłużyć o 48 godzin wysyłając kolejne zgłoszenie
  • w przypadku tranzyty powyższe okresy to 24 h + przedłużenie o 12 h
  • kierowca powinien mieć możliwość okazania zgłoszenia podczas Kontroli Policji

Załączamy aktualne dokumenty w tym uaktualnioną listę punktów kontaktowych ASL (odpowiednik naszego SANEPIDu) we Włoszech, do których należy przesłać wypełnioną deklarację:

Dekret rządowy wprowadzający w/w obowiązek

Wzór formularza w języku włoskim

Wzór formularza przetłumaczony na język angielski

Aktualna lista punktów kontaktowych ASL

 

About Administrator