Włochy – formularz kierowcy

Załączamy, otrzymany od TLP, aktualny wzór formularza dla kierowców do stosowania przy wjeździe na terytorium Włoch. Dokument jest  zgodny z przepisami Dekretu Ministra Infrastruktury i Transportu oraz Ministra Zdrowia Republiki Włoskiej nr 120, z dnia 17 marca 2020 r.

Dokument dostępny jest niestety jedynie w języku włoskim, jednak dzięki uprzejmości jednego z członków TLP, firmy DKV EURO SERVICE Polska Sp. z o.o, przekazujemy w załączeniu instrukcję wypełnienia dokumentu przetłumaczoną na język polski.

About Administrator