Włochy – dekret dotyczący osób wjeżdżających do Włoch

Zgodnie z dekretem Ministra Infrastruktury i Transportu oraz Ministra Zdrowia Republiki Włoskiej nr 145/2020 osoby (w tym podróżujący pracownicy zagranicznych firm) wjeżdżające do Włoch własnym pojazdem lub prywatnym pojazdem w celu wykonania pracy muszą spełniać następujące warunki:

  • Pobyt na terytorium Włoch nie może przekraczać 72 godzin. Okres ten można przedłużyć o kolejne 48 godzin w przypadku szczególnych i uzasadnionych potrzebach.
  • Wjazd do Włoch  należy zgłosić we właściwym ASL (odpowiednik naszego SANEPID-u) poprzez złożenie należycie wypełnionej deklaracji (w załączeniu wersja w języku włoski: 14 APR. MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI.pdf i robocze tłumaczenie w języku angielskim: LAST unofficial courtesy translation into English (6).pdf).

Przesyłam w załączeniu listę punktów kontaktowych ASL we Włoszech, do których należy przesłać wypełnioną deklarację (ASL contact points 140220.pdf).

Deklarację należy wypełnić przy wjeździe do Włoch i zawsze mieć przy sobie, nawet gdy zgłaszający nie prowadzi pojazdu. Deklaracja jest ważna przez okres 72 godziny od momentu wjazdu do Włoch. W przypadku uzasadnionych potrzeb możliwe jest przedłużenie pobytu o kolejne 48 godzin. W takim przypadku należy przygotować inne zgłoszenie. W przypadku tranzytu zgłoszenie jest ważne maksymalnie przez 24 godziny od wjazdu do Włoch. W przypadku uzasadnionych potrzeb można przedłużyć pobyt o kolejne 12 godzin. W takim przypadku należy przygotować inną deklarację.

Źródło: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari)

About Administrator