Wizy dla kierowców zza wschodniej granicy

Załączamy poniżej link do strony z komunikatem Urzędu ds. Cudzoziemców (UDSC) dotyczącym aktualizacji informacji w zakresie rozwiązań dla cudzoziemców w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zmianami w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce:

Ponadto, UDSC informuje, że Rząd RP zgłosił wprowadzenie m.in. przedłużenia okresów ważności wiz krajowych „D” Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen.

About Administrator