Wielka Brytania – przedłużenie odstępstw od rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Departament Transportu UK podjął decyzję o kontynuowaniu złagodzenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku – rozporządzenie WE 561/2006  do 23:59 31 maja br. w następującym zakresie:

  1. Art. 6(1): zastąpienie dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin na 11 godzin
  2. Art. 8(1): skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 godzin do 9 godzin
  3. Art. 6(2): zastąpienie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin oraz art. 6 ust. 3: zastąpienie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni z 90 godzin na 96 godzin
  4. Art. 8(6): możliwość odroczenia rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po zakończeniu siedmiu okresów 24 godzinnych (zamiast sześciu); chociaż w ciągu dwóch tygodni nadal będą wymagane 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku
  5. Kierowcy korzystający z odstępstwa ‘b’, skracając dzienny okres odpoczynku z 11 godzin do 9, mogą nadal korzystać z odstępstwa, które pozwala im przerwać dzienny okres odpoczynku o maksymalnie godzinę, aby wsiąść i wysiąść z pociągu lub promu

Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z relaksacji ‘a’ i ‘d’.

Odstępstwa  w punktach od (a) do (d) obowiązują od 00:01 23 marca br. do 23.59 31 maja br.

Odstępstwo w punkcie (e) obowiązuje od 00:01 8 kwietnia br. do 23:59 31 maja  br.

Należy pamiętać, że odstępstwo od Art. 7: wymóg dotyczący dziennej przerwy 45 minut po 4,5 godzinach jazdy zastąpiony przerwą 45 minut po 5,5 godzinach jazdy obowiązuje od 23  br. do 21 kwietnia br.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Departamentu Transportu UK:

About Administrator