Węgry – zamknięcie stacji kontroli wagi na przejściu granicznym w Tornyosnémeti

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od węgierskiego zarządcy dróg Magyar Közút pragniemy poinformować, że stacja kontroli wagi na przejściu granicznym w Tornyosnémeti zostanie zamknięta w połowie października 2021 roku.

W przyszłości NIE będzie możliwe otrzymanie zgody na przejazd tym przejściem granicznym. Odtąd zgody będą wydawane elektronicznie za pośrednictwem strony http://uvreoffice.kozut.hu.

Proszę pamiętać, że zbyt ciężkie i/lub zbyt duże pojazdy muszą wnioskować o zgodę na przejazd przez terytorium Węgier, a niespełnienie tego wymogu może skutkować karą administracyjną.

To kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy OSPTN, a zarządcą dróg na Węgrzech – Magyar Közút.

About Administrator