Węgry – elektroniczny system do wydawania zezwoleń uchroni przed karami

Jeden z członków OSPTN skierował do nas prośbę o zbadanie zmiany funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń dla pojazdów ponadgabarytowych.

Dotychczas na granicy Węgier można było kupić odpowiednie zezwolenie. W związku z likwidacją przejść granicznych, Węgrzy zainstalowali punkty kontrolne kilkanaście kilometrów od granicy, na których można zdobyć zezwolenia, jednak za przejazd odcinka drogi od granicy do punktu kontroli bez zezwolenia nakładane są kary.

OSPTN skierowało wniosek do Magyar Közút Nonprofit Zrt. (odpowiednik polskiej GDDKiA), którzy w ekspresowym tempie udzielili odpowiedzi.

Jej treść przekazaliśmy wszystkim członkom OSPTN wiadomością mailową.

OSPTN jest w trakcie uzyskiwania podobnych informacji z Republiki Czeskiej.

About Administrator