Ubezpieczenie 25 mln € do par. 70 w Niemczech

W związku z narastającym skargami firm zrzeszonych w OSPTN  dotyczącymi protekcjonizmu niemieckiej policji, OSPTN złożyło dzisiaj skargę na działania funkcjonariuszy do Komisji Europejskiej w ramach systemu SOLVIT. Ponadto, niemiecki adwokat złoży skargę w trybie administracyjnym, aby policja niemiecka miała świadomość, że przewoźnicy ponadgabarytowi nie są pozostawieni sami sobie.

Jeśli Wasze auto zostanie zatrzymane z powodu „braku lub nieprawidłowego ubezpieczenia” proszę koniecznie zadbać, aby jasno i precyzyjnie policjant wpisał przyczynę kontroli. Jest to o tyle ważne, że często policjanci wpisują ogólniki np. „nieprawidłowe zezwolenie” co znacząco utrudnia możliwość skarżenia się.

About Administrator