Turcja – uzupełnienie informacji

Przekazujemy do wiadomości wydany 9 kwietnia przez tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie wniosków przedsiębiorców oraz porozumienia Rady Bezpieczeństwa dot. COVID-19,  okólnik z nowymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów (w załączeniu). 

Komisja Europejska utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Turcji w zakresie wprowadzonych przepisów 14-dniowej kwarantanny dla kierowców, przed wjazdem na terytorium kraju. 

Pomimo, zgodności dokumentu z zaleceniami dot. kontroli stanu zdrowia przy wjeździe na granicę i dalszych działań następczych na trasie, w praktyce okólnik zmienia delikatnie złagodzenia wprowadzonych środków zapobiegawczych dla kierowców z większości państw członkowskich UE, którzy realizują dostawy do Turcji (z wyjątkiem niezbędnego transportu). Na przejściach granicznych z wyjątkiem Kapýkule nie stosuje się szybkich testów diagnostycznych. W konsekwencji, kierowcy wszystkich narodowości realizujący tranzyt przez Turcję mogą wjechać do kraju – pod pewnymi warunkami i zgodnie z tzw. „systemem śledzenia pojazdów” (maksymalnie do 48 godzin pobytu w kraju). Kierowcy spoza Turcji, realizujący transport do tego kraju mogą zamieniać naczepy w wyznaczonym do tego miejscu na granicy. W innym przypadku obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna. Odstępstwo od tej zasady dotyczy kierowców bułgarskich, gruzińskich i azerskich. Ponadto, kierowcy spoza Turcji wwożący niezbędne towary, takie jak lekarstwa, zaopatrzenie medyczne czy dostawy żywności, zwolnieni są z obowiązku 14-dniowej kwarantanny, muszą jednak przejść badania/kontrole stanu zdrowia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wywozu takich towarów z Turcji.

About Administrator