Tachografy – od 4 maja PWPW przyjmuje wnioski jedynie na obowiązujących formularzach

14 grudnia PWPW uruchomiło w serwisie nową platformę do elektronicznego składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych. Wnioskujących obowiązują również nowe wzory wniosków. Te nieaktualne, zgodne z poprzednimi wzorami, nie będą przyjmowane od 4 maja 2020 r.

14 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2209). Na jego mocy zmianie uległ tryb składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych. Od tego dnia wszystkie zainteresowane osoby mogą też składać wnioski online i potwierdzać je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – w tym również przy pomocy logowania do swojego konta bankowego.

Wniosek elektroniczny

Najlepszą obecnie i najszybszą metodą na otrzymanie karty do tachografu, jest złożenie elektronicznego wniosku o jej wydanie. Wszystko, co potrzeba do wypełnienia i przesłania formularza, to urządzenie elektroniczne obsługujące przeglądarkę internetową (telefon, komputer, laptop, tablet itp.), dostęp do Internetu oraz środki na koncie bankowym potrzebne do wniesienia opłaty za kartę. Dzięki częściowemu zautomatyzowaniu tego procesu, wnioski składane drogą elektroniczną są realizowane znacznie szybciej, niż wnioski składane w formie tradycyjnej. Wnioskujący oszczędzają w ten sposób również pieniądze i czas potrzebny na przesłanie papierowego wniosku do PWPW.

Wniosek papierowy zgodny z nowym wzorem

Osoby, które z różnych powodów nie mogą złożyć wniosku w formie elektronicznej, mogą o kartę do tachografu zawnioskować w tradycyjnej formie papierowej z wykorzystaniem formularzy zgodnych z nowym wzorem. Jedyne pewne źródło do pobrania i wydrukowania formularza, to strona www.info-car.pl. Wnioskujący powinni starannie wypełnić wszystkie rubryki, a także dołączyć nowe wzory oświadczeń określone w przepisach. Są one częścią składową opublikowanego w grudniu formularza. Osoby wnioskujące o kartę w formie papierowej mogą skorzystać z internetowej formatki (info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu), która umożliwia wpisanie swoich danych. Tak przygotowany i wypełniony formularz, należy następnie wydrukować i wysłać wraz z załącznikami na adres PWPW.

Proszę pamiętać aby do wniosku dołączyć wszystkie wymagane załączniki oraz oświadczenia. Podpisy pod wnioskiem papierowym oraz oświadczeniami powinny być złożone własnoręcznie i czytelnie. 

Stare wnioski

W okresie przejściowym, który trwał od grudnia 2019 roku do teraz, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przyjmowała jeszcze wnioski zgodne poprzednim wzorem. Niestety wiązało się to zazwyczaj z koniecznością dosyłania wymaganych przez nowe przepisy oświadczeń, a co za tym idzie, wydłużeniem czasu produkcji zamówionej karty. Problemy związane ze składaniem wniosków na nieaktualnych formularzach wynikały zazwyczaj z korzystania z niesprawdzonych źródeł (pobierania i drukowania formularzy z serwisów internetowych, które nie zaktualizowały formularzy). Jedyną pewną stroną, która zawiera wnioski z aktualnym wzorem, jest info-car.pl/wnioski. Od 4 maja 2020 r. PWPW będzie przyjmowała wnioski jedynie na formularzach zgodnych z obowiązującym obecnie wzorem.

About Administrator