Szkolenie z nowych zasad pilotowania pojazdów nienormatywnych w siedzibie WITD Bydgoszcz

9 stycznia br. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy odbyło się zapowiadane szkolenie z nowych wymagań technicznych dla pojazdów pilotujących. Spotkanie prowadził Marcin Mroczkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Szkolenie zorganizowane w siedzibie bydgoskiego Inspektoratu, to kolejny element bardzo dobrej wieloletniej współpracy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Transportu Nienormatywnego. W spotkaniu wzięło udział prawie 40 przedstawicieli firm pilotujących zrzeszonych w OSPTN. Obecni byli piloci z całej Polski, m.in. z Poznania, Gdyni, Olsztyna, Katowic, Jeleniej Góry, Opola i Sandomierza, a także przedstawiciele polskiej firmy pilotującej mającej swoją siedzibę w Niemczech (Hannover).

Podczas spotkania, które prowadził Marcin Mroczkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, omówione oraz szczegółowo zinterpretowane zostały przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (ogłoszonego w dniu 16 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2487), w szczególności w zakresie nowych wymagań technicznych dla pojazdów wykonujących pilotaż.

Przepisy te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów pojazdów nienormatywnych, w tym pilotów oraz innych uczestników ruchu drogowego, a także dostosowanie konstrukcji, oznakowania i wyposażenia pojazdów wykonujących pilotowanie do standardów obowiązujących w tym zakresie w krajach Europy Zachodniej, które od wielu lat muszą spełniać polscy przedsiębiorcy branży pilotażu świadczący swoje usługi w przejazdach międzynarodowych realizowanych poza granicami Polski.

Fot. Sławomir Rummel, Miesięcznik „Ciężarówki i Logistyka”

Nowe wymagania techniczne
Nowe regulacje prawne, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w rozporządzeniu, tj. 17 lutego 2024 r., likwidują budzącą wiele kontrowersji tablicę pojazdu wykonującego pilotowanie i zwiększają widoczność pojazdów pilotujących, którymi będą mogły być tylko samochody o nadwoziu van, wielozadaniowy i pick-up oraz wysokości nie mniejszej niż 1,70 m. Będą one musiały zostać oklejone odblaskowymi pasami w kontrastujących barwach białej i czerwonej oraz napisami „PILOT” na masce przedniej, bocznych drzwiach i tylnej klapie. Ponadto obowiązkowe wyposażenie tych pojazdów zwiększa się z czterech do dziesięciu elementów.

Wymagane będą m.in. po dwa dodatkowe żółte światła błyskowe z przodu i z tyłu, przenośne urządzenie zapewniające bezpośrednią łączność radiową pilota z kierowcą „ponadgabarytu”, co najmniej cztery pachołki drogowe, tarcza do zatrzymywania pojazdów, latarka ze światłem czerwonym, miara i wysokościomierz. Omówione zostały także obowiązki pilotów związane z zabezpieczeniem przejazdów nienormatywnych, a także ich uprawnienia do dawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, które są tak samo wiążące jak polecenia Policjanta oraz inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Nowe przepisy były postulowane i długo oczekiwane przez polskie firmy pilotujące, ponieważ pierwsze założenia wchodzącego wkrótce w życie rozporządzenia zostały opracowane przez OSPTN przy udziale przedstawiciela WITD w Bydgoszczy jeszcze w grudniu 2015 r.

Obecni na spotkaniu inspektorzy WITD w Bydgoszczy odpowiadali na pytania uczestników związane z przepisami regulującymi poruszanie się po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.

Fot. Sławomir Rummel, Miesięcznik „Ciężarówki i Logistyka”

About Administrator