Zapraszamy na szkolenie z mocowania ładunków nienormatywnych – tylko dla członków OSPTN

5 marca br. w Częstochowie w godz. 9:00-16:00 odbędzie się szkolenie z zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych, regulacji prawnych w tym zakresie, metod, środków i zasad mocowania.

Spotkanie organizowane jest dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu OSPTN.

Dedykowane jest kierowcom i operatorom pojazdów ponadgabarytowych, pracownikom działów logistyki i bezpieczeństwa, inspektorom bezpieczeństwa drogowego, właścicielom firm transportowych i spedycyjnych, a także innym osobom odpowiedzialnym za transport ponadgabarytowy w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
– dlaczego mocujemy ładunki;
– uregulowania prawne;
– metody mocowania i środki mocujące;
– jak efektywnie mocować ładunki;
– popełniane błędy – dyskusja na przykładach ładunków nienormatywnych;
– oraz inne tematy związane z tematyką szkolenia.

Miejsce szkolenia: Hotel Pałac Czarny Las k. Częstochowy, godz.: 9:00 – 16:00. Zapewniamy przerwy kawowe oraz obiad.

Dlaczego warto wziąć udział? Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały i opracowania dotyczące tematyki szkolenia.

Koszt szkolenia: pierwsza osoba z firmy – 200 zł, każda kolejna 150 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNE: Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa do dnia 28.02.2024 r. W przypadku rezygnacji po wskazanym terminie uczestnik zostanie obciążony kosztami szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Tadeusz Matzullok z firmy I.C.S. Polska – rzeczoznawca i biegły sądowy z zakresu mocowania ładunków.
I.C.S. Polska jest firmą rzeczoznawczą, zajmującą się likwidacją szkód transportowych dla sektora ubezpieczeniowego. Rzeczoznawcy pracujących w firmie, to osoby z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, co przekłada się na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych przez firmę usług.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– Umiejętność zastosowania najefektywniejszej metody mocowania oraz dobrania właściwych środków mocujących.
– Zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie ponadgabarytowym – szkolenie pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ładunku oraz wypadku drogowego związanego z niewłaściwym mocowaniem.
– Optymalizacja procesów logistycznych – poznanie najlepszych metod mocowania ładunków pozwala lepiej zorganizować procesy logistyczne, co prowadzi do zwiększenia efektywności transportu i zmniejszenia ryzyka opóźnień.
– Zgodność z przepisami i normami – szkolenie pomaga zrozumieć obowiązujące przepisy, normy oraz standardy dotyczące mocowania ładunków. Wdrażanie tych przepisów może pomóc uniknąć grzywien i kar, a także zapobiec potencjalnym problemom prawno-logistycznym.
– Zwiększenia zaufania klientów – uczestnictwo w szkoleniu zwiększa zaufanie klientów poprzez zapewnienie im, że ich ładunki są odpowiednio zabezpieczone i chronione podczas transportu.

Zapraszamy!

Zapisy dostępne w formularzu pod linkiem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

fot. K.Biskupska

About Administrator