SZKOLENIE – Wdrożenie Pakietu Mobilności, mandaty oraz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz odstępstwach od warunków technicznych pojazdów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez OSPTN w dniu 11 stycznia 2022 roku w godzinach 10:00-13:00. Tematem szkolenia będzie wdrożenie Pakietu Mobilności, mandaty oraz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz odstępstwach od warunków technicznych pojazdów.


W szkoleniu bezpłatnie może wziąć udział każdy zainteresowany.

Blok I
prowadzący Maciej Wyrzykowski
Absolwent studiów administracyjnych, politologicznych i dziennikarskich – praca magisterska w dziedzinie prawa karnego. Posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym. Związany od kilkunastu już lat z transportem drogowym, zajmował różne stanowiska wykonawcze jak i zarządcze w firmach z tej branży. Pracował też w bydgoskim inspektoracie Inspekcji Transportu Drogowego, dochodząc do stanowiska Naczelnika Wydziału Inspekcji.

10:00-11:00 – zmiany w wynagradzaniu kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym
11:00-11:30 – najważniejsze zmiany dotyczące kar wynikające z ustawy o transporcie drogowym
11:30-11:45 – przerwa
11:45-12:00 – najważniejsze zmiany w Kodeksie Wykroczeń za naruszenia na drogach – w tym utrata prawa jazdy za manipulacje w tachografach

Blok II
prowadzący Łukasz Chwalczuk
Prezes zarządu OSPTN, ESTA Europe Board Member

12:00-12:45 – zmiany dotyczące obowiązku uiszczenia opłaty za zezwolenie z góry oraz uzyskania odstępstwa od warunków technicznych pojazdów
12:45-13:00 – dyskusja i pytania uczestników

About Administrator