Spychologia w sprawie kontroli na granicach RP

Od dwóch miesięcy OSPTN aktywnie działa w związku z krzywdzącymi kontrolami na granicach. Firmy transportowe posiadające zezwolenia kategorii IV (ewentualnie poprzednie kategorie V lub VI) pomimo dochowania limitów w zakresie wymiarów pojazdów są obciążane karami administracyjnymi.

Nagła zmiana sposobu prowadzenia kontroli wynika z „poglądu” Ministerstwa Infrastruktury, które w połowie czerwca uznało, iż:

przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia kategorii IV nie uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami określonymi dla zezwolenia kategorii III i II.”

W odniesieniu do wskazanej w piśmie kwestii poruszania się pojazdu nienormatywnego posiadającego zezwolenie kategorii V po wyznaczonej trasie wskazanej w zezwoleniu, ale o rzeczywistych parametrach tego pojazdu wskazujących na wystarczające posiadanie zezwolenia kategorii niższej tj. kategorii II-IV, Departament Transportu Drogowego wskazuje, iż zgodnie z art. 64d ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii V wydawane jest dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-IV.”

Jest to ewidentnie sprzeczne z załącznikiem nr 1 do ustawy o ruchu drogowym, który stanowi, iż zezwolenie kategorii IV pozwala na poruszanie się pojazdem nieprzekraczającym wskazanych wymiarów. Przykład – pojazd o długości 18,6 metra na pewno nie przekracza dozwolonych 23 metrów wynikających z zezwolenia kat. IV, a przewoźnik mimo wszystko płaci karę.

W połowie lipca 2021 OSPTN złożyło wniosek o rewizję pisma do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów:

  1. 6 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że oni jedynie stosują wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i tam powinniśmy kierować wszystkie wnioski.
  2. 25 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało, że pismo z 14 czerwca to jedynie „niezobowiązujący pogląd” i odsyłają OSPTN do Ministra Finansów, aby ten podjął decyzję.

Nikt nie chce przyznać się do błędu – to nas nie dziwi. Nie ma także chętnego, aby wyprostować absurdalną praktykę.

Dlatego 27 sierpnia 2021 roku wystosowaliśmy pismo z prośbą o ostateczne zajęcie się tą sprawą, pod rygorem skierowania wniosku do Prezesa Rady Ministrów (Premiera) z wnioskiem o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy dwoma Ministerstwami. Liczymy, że widmo wyciągnięcia sprawy na wyższy poziom polityczny, zachęci dotychczasowych dyrektorów w Ministerstwie Infrastruktury lub Finansów do załatwienia problemu we własnym zakresie.

Jak się zachować dalej?

  1. Aby unikać krzywdzących kar zalecamy wykupienie zezwoleń kategorii II lub III na okres 1 lub 6 miesięcy, aby przeczekać bezwładność podejmowania decyzji. OSPTN planuje wysłanie „wezwania do zapłaty” do osoby odpowiedzialnej w Ministerstwie Infrastruktury, która spowodowała, że jesteśmy zmuszani wykupić zezwolenie niższych kategorii, pomimo że kategoria IV jest w zupełności wystarczająca.
  2. Odmawiać podpisania mandatów karnych oraz protokołów kontroli
  3. Składać wyjaśniania, gdy otrzymacie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  4. Jeśli zostanie wydana decyzja o nałożeniu kary – składać odwołania i dalej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prosimy o przesyłanie informacji, jeśli przydarzy Wam się kontrola i nałożenie kary za „za duże zezwolenia”

About Administrator