Rosja – częściowe zamknięcie granic

Bardzo istotne wieści od TLP, które otrzymało informację za pośrednictwem ministerstwa infrastruktury, że Premier Federacji Rosyjskiej M. Miszustin polecił zamknięcie granic państwa od 30.03 w celu ograniczenia transmisji Covid-19.

Czasowo ma być zamknięty ruch przez przejścia drogowe, kolejowe, piesze, rzeczne i mieszane oraz przez przejście lądowe na granicy rosyjsko-białoruskiej. Określono przy tym pewne kategorie osób, które mogą przekraczać granice, m.in. dyplomaci, kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe i maszyniści pociągów międzynarodowych, a także żałobnicy udający się na pogrzeb bliskich.

Ograniczenia nie dotyczą obywateli Federacji Rosyjskiej, mieszkających stale na terenie oddzielnych obszarów obwodu Ługańskiego i Donieckiego Ukrainy, posiadających paszporty FR.

Wcześniej Rosja zamknęła też międzynarodowy ruch lotniczy.

About Administrator